Przejdź do treści
Zmodernizowane przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Konarzewie

Modernizacja przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Konarzewie

W Konarzewie wykonana została sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Konarzewie.

Bezpieczne przejście dla pieszych

Projekt realizowany był w obszarze drogi powiatowej nr 2415P (ul. Szkolna), na wysokości budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie. W ramach zadania zamontowana została sygnalizacja świetlna, która jest w stanie „ogólnoczerwonym” (all red) i wzbudzana jest przez pieszych przyciskiem. System sygnalizacji świetlnej został wyposażony w radarowy pomiar prędkości, który wymusza na poruszających się drogą, zachowanie odpowiedniej dla danego obszaru prędkości. Dodatkowo przejście dla pieszych zostało wyposażone w paski LED umieszczone w poziomie chodnika, które współgrają z sygnalizacją. Zamontowano również oświetlenie modernizowanego przejścia dla pieszych, zapewniające lepszą widoczność w jego obrębie.

Działania edukacyjne

Poza działaniami stricte inwestycyjnymi w ramach realizacji zadania przeprowadzone zostały działania profilaktyczno-edukacyjne, których celem była nauka dzieci przedszkolnych i szkolnych odpowiednich postaw i zachowań podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. W trakcie przeprowadzonych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Konarzewie spotkań, dzieci zostały uświadomione również o zagrożeniach jakie mogą napotkać w ruchu drogowym. Prelekcje zostały przeprowadzone przez Straż Gminną, a w Szkole Podstawowej również przez funkcjonariuszkę z Komisariatu Policji w Dopiewie. Utrwalone zostały zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych oraz działanie sygnalizacji świetlnej, w tym także sposób wzbudzania jej przez pieszych przyciskiem. Przekazano też informacje na temat znaków drogowych dotyczących pieszych, jak również elementów odblaskowych i ich wpływu na bezpieczeństwo.

Zadanie współfinansowane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Milena Wolna


Kwoty projektu:

  • Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł
  • Wartość zadania: 367 770,00 zł
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


B... S...