Przejdź do treści
Budowa ul. Malinowa Palędzie

Budowa ulic Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej) oraz Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w Palędziu w gminie Dopiewo

Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Budowa ulic Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej) oraz Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej   w Palędziu w gminie Dopiewo".

Inwestycja obejmuje swoim zakresem: budowę ul. Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej, odcinek od km 0+000 do km 0,348) oraz ul. Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,00 m, zjazdami indywidualnymi do posesji, 4 wyniesionymi skrzyżowaniami z przejściami dla pieszych zaprojektowanymi w rejonach skrzyżowań. Wykonane zostaną również elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu w postaci znaków pionowych i poziomych. 

Głównym celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych, usprawnienie ruchu, a także zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi  zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w miejscowości Palędzie.

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania podpisana została w 17.11.2023 r.

Wartość dofinansowania wynosi 1 524 389,17 zł.

Wartość inwestycji wynosi 3 928 344,60 zł brutto, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych to kwota 3 480 280,20 zł. 

Przewidywany termin zakończenia prac to 28.05.2024 r.

Tablica_ul. Malinowa i Wrzosowa, Palędzie
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


B... S...