Przejdź do treści
Wybudowane ulice: Bratnia i Słoneczna w Skórzewie

W Skórzewie zrealizowana została inwestycja pn. "Budowa ulic Bratniej i Słonecznej wraz budową kanalizacji deszczowej w Skórzewie w Gminie Dopiewo" przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ulic

Zakres prac obejmował budowę ulic Bratniej i Słonecznej w Skórzewie o łącznej długości 0,844 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami indywidualnymi do posesji, chodnikiem, liniowymi progami zwalniającymi. W ramach zadania wykonane zostało również nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery i balustrady). 

Głównym celem realizowanego zadania była poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. 

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania podpisana została 23 sierpnia 2022 r. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wyniósł 3 407 173,69 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3376 911,24 zł, a 1 632 970,31 zł  stanowią środki z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania była firma PERFECTA z Komornik.

Maria Bąk
fot. Adam Meller


Kwoty projektu:

  • Wartość dofinansowania: 1 632 970,31 zł
  • Wartość zadania: 3 407 173,69 zł
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak