Przejdź do treści
Budowa dróg w Dąbrówce

Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo 

Kolejne 4 nowe ulice: Palisadowa, Fortowa, Jagiellońska oraz Piastowska powstały w gminie Dopiewo w ramach zrealizowanego projektu pn. "„Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo". Na ich budowę pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowe ulice

W ramach zadania wybudowane zostały 4 ulice o łącznej długości 0,961 km o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami indywidualnymi do posesji, chodnikiem, 2 wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz liniowym płytowym progiem zwalniającym. 

Usprawnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa

Głównym celem realizowanego zadania była poprawa układu komunikacyjnego, usprawnienie ruchu jak również zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi w miejscowości Dąbrówka.

Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 2 649 207,99 zł, z czego 1 320 667,99 zł stanowiły środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). 

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania podpisana została 21 lipca 2020 r. Wykonawcą zadania była firma IVESTON z Obornik.

Maria Bąk


Kwoty projektu:

  • Wartość dofinansowania: 1 320 667,99 zł
  • Wartość zadania: 2 649 207,99 zł
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


B... S...