Przejdź do treści
Tabliczka z nazwą ulicy Akacjowej w Dopiewie

Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w Gminie Dopiewo

Gmina Dopiewo zrealizowała budowę ul. Akacjowej w Dopiewie z dofinansowaniem pozyskanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę o dofinansowanie zadania podpisali 28.10.2019 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek.

Poprawa warunków dla transportu

Zadanie  pod nazwą „Budowa ul. Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dopiewo w gminie Dopiewo” realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego celem było wsparcie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i powiatowych, a także poprawa warunków dla transportu drogowego. Projekt Gminy Dopiewo, dotyczący ul. Akacjowej, znalazł się w gronie 131 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (podobnie jak ul. Berłowa w Dąbrówce - na liście rezerwowej znalazło się 89 innych wniosków).

Ważna rola ulicy Akacjowej w Dopiewie

Atutami wniosku Gminy Dopiewo, oprócz przygotowania do realizacji inwestycji, było pełnienie przez drogę gminną (ulicę Akacjową)  funkcji łącznika pomiędzy drogą powiatową 2403P (ul. Więckowską), a inną drogą gminną (ul. Ks. A. Majcherka) i fakt, że znajduje się w tzw. zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej.

Inwestycja została zakończona w maju 2020 r. Zapewnia ona bezpośrednie połączenie z istniejącą zabudową jednorodzinną. Zakres wykonanych prac obejmował budowę 0,189 km ulicy Akacjowej o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Wybudowany został również jednostronny chodnik o szerokości 2,00-2,5 m., zjazdy indywidualne do posesji oraz 4 progi zwalniające.

Milena Wolna
fot. Michał Juskowiak


Kwoty projektu:

  • Wartość dofinansowania: 185 874,00 zł
  • Wartość zadania: 475 123,77 zł
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


B... S...