Przejdź do treści
Ulica Leśna w Dąbrowie

Budowa drogi gminnej ul. Leśnej (na odcinku od km 0+680 do km 1+189) w Dąbrowie w gminie Dopiewo

Dofinansowanie pozyskane na budowę ul. Leśnej to kolejne dofinansowanie pozyskane przez Gminę Dopiewo na budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tym razem w ramach inwestycji wybudowany zostanie fragment ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa, na odcinku od km 0+680 do km 1+189.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: budowę odcinka ul. Leśnej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,0 m. Ponadto, inwestycja obejmuje: budowę chodnika dwustronnego o szerokości 2,00 m, budowę 3 skrzyżowań wyniesionych z przejściami dla pieszych w rejonach skrzyżowań, budowę zjazdów indywidualnych do posesji oraz dojść do furtek o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowę oświetlenia drogowego, wykonane odwodnienia ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonane nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Głównym celem zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych, usprawnienie ruchu, a także zwiększenie bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego.

Umowa o dofinansowanie realizacji zadania podpisana została w 29.11.2023 r.

Wartość dofinansowania to niespełna 2,55 mln zł.

Umowa z wykonawcą robót została podpisana 8 grudnia 2023 r. 

Prace mają potrwać do końca 2024 r. 

Zdjęcie tablicy informacyjnej
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


Michał Juskowiak