Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Paweł PrzepióraWójt Gminy Dopiewo3618 906 360wojt@dopiewo.pl
Paweł JazyZastępca Wójta Gminy Dopiewo2618 906 351pawel.jazy@dopiewo.pl
Małgorzata WzgardaSekretarz4618 906 352malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl
Małgorzata MazurekSkarbnik101618 906 353skarbnik@dopiewo.pl

Samodzielne Stanowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Michał KublickiRadca prawny104michal.kublicki@dopiewo.pl
Radosław PrzygońskiAudytor wewnętrzny104618 906 995radoslaw.przygonski@dopiewo.pl
Paweł RosółInspektor Ochrony Danych104iod@dopiewo.pl
Zbigniew MamysSpecjalista ds. komunikacji i inicjatyw społecznych17618 906 363  zbigniew.mamys@dopiewo.pl

Referat organizacyjno-administracyjny

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Milena AugustyniakSekretariat Wójta Gminy Dopiewo1618 906 360milena.augustyniak@dopiewo.pl
Joanna KopysteckaBiuro Obsługi Klienta5618 906 400joanna.kopystecka@dopiewo.pl
Małgorzata HetmańskaBiuro Obsługi Klienta5618 906 362malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl
Paweł MolędaTransport publiczny, dowozy uczniów do szkół113618 906 409pawel.moleda@dopiewo.pl
Magdalena PawlickaZamówienia publiczne, przetargi118618 906 366magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Damian GryskaBiuro Rady Gminy104618 906 367damian.gryska@dopiewo.pl

Referat finansowy i budżetu

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Borys Chwiłkowski Kierownik podatków i opłat105618 906 380borys.chwilkowski@dopiewo.pl 
Blanka GórnaKsięgowość podatkowa, windykacja7618 906 419blanka.gorna@dopiewo.pl
Katarzyna TrzebowskaKsięgowość podatkowa, windykacja7618 906 382katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl
Izabela RetkowskaKsięgowość podatkowa105618 906 368izabela.retkowska@dopiewo.pl
Anna SkarbińskaWymiar podatków lokalnych105618 906 384anna.skarbinska@dopiewo.pl
Anna PiętaWymiar podatków lokalnych106618 906 383anna.pieta@dopiewo.pl
Magdalena PawlakWymiar podatków lokalnych106618 906 388magdalena.pawlak@dopiewo.pl

Karina Lamenta

Wymiar podatków lokalnych106618 906 399karina.lamenta@dopiewo.pl
Kinga Czekalska-FiebichKsięgowość budżetowa107618 906 385kinga.czekalska@dopiewo.pl
Anna Czarnecka-UrbanKsięgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych107618 906 389anna.czarnecka@dopiewo.pl
Dorota GumiennaKsięgowość108618 906 381dorota.gumienna@dopiewo.pl
Ewa PłotkowiakKsięgowość, płace108618 906 387ewa.plotkowiak@dopiewo.pl
Katarzyna Czapczyk
Agnieszka Szeja
Umowa na zastępstwo
Księgowość budżetowa108618 906 386agnieszka.wyrwas@dopiewo.pl
Anna PrzybylskaWindykacja116618 906 379anna.przybylska@dopiewo.pl

Referat inwestycji i gospodarki komunalnej

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Aleksandra RutynaKierownik Referatu inwestycji i gospodarki komunalnej111618 906 410aleksandra.rutyna@dopiewo.pl
Mirosław StempniakZastępca Kierownika Referatu, inwestycje liniowe, drogi112618 906 414miroslaw.stempniak@dopiewo.pl
Paulina Trybuś-LudwiczakDecyzje zajęcia pasa, decyzje lokalizacji urządzeń w pasie drogowym109618 906 412paulina.trybus@dopiewo.pl
Krzysztof WojtkowiakInwestycje liniowe - oświetlenie, utrzymanie oświetlenia109618 906 418krzysztof.wojtkowiak@dopiewo.pl

Justyna Bartkowiak

Obiekty kubaturowe - inwestycje i remonty110618 906 417justyna.bartkowiak@dopiewo.pl
Joanna MüllerGospodarka lokalowa, mała architektura, zagospodarowanie terenów110618 906 411joanna.muller@dopiewo.pl
Monika NawrotKoordynacja projektów inwestycyjnych  113618 906 415

monika.nawrot@dopiewo.pl

     

Referat planowania przestrzennego i ochrony środowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Remigiusz HemmerlingKierownik Referatu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opłata planistyczna12618 906 390remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska - Ceglarz

Decyzje warunków zabudowy

11

618 906 391iwona.ceglarz@dopiewo.pl
Magdalena ŁączkowskaZaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP, przygotowywanie wypisów i wyrysów, sprzedaż dzierżawa gruntów, nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego11618 906 397magdalena.laczkowska@dopiewo.pl
Agnieszka Marczyńska Gospodarka gruntami, ewidencja zabytków 13618 906 398agnieszka.marczynska@dopiewo.pl
Ewa HejwoszOchrona środowiska, zgody na wycinkę drzew14618 906 395ewa.hejwosz@dopiewo.pl
Zbigniew KobielaDecyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt14618 906 396zbigniew.kobiela@dopiewo.pl
Katarzyna NowakPlanowanie przestrzenne, opłata adiacencka15618 906 392katarzyna.nowak@dopiewo.pl
Łukasz ŚlisińskiPrzygotowywanie projektów decyzji: warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego; opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  15618 906 393

lukasz.slisinski@dopiewo.pl

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Ze względu na sytuację epidemiczną i wzmożony ruch klientów w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt. Klienci umówieni telefonicznie są obsługiwani w pierwszej kolejności. Klienci wchodzą do biura bez osób towarzyszących, jeśli nie jest to wymagane.

Urząd stanu cywilnego

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Natalia SzajstekKierownik USC2618 906 429natalia.szajstek@dopiewo.pl
Ewa GórkaZastępca kierownika USC2618 906 428ewa.gorka@dopiewo.pl

Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Renata SzwarcKierownik Referatu7618 906 420renata.szwarc@dopiewo.pl
Weronika LeśniczakDowody osobiste3618 906 421weronika.lesniczak@dopiewo.pl

Milena Solarska - Bischoff

Ewidencji ludności, ePUAP, postępowania administracyjne- wymeldowanie, zameldowanie8618 906 422milena.solarska@dopiewo.pl
Anna AntkowiakDziałalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych8618 906 423anna.antkowiak@dopiewo.pl

Patrycja Plewińska

Kwalifikacja wojskowa, weryfikacja pesel, udostępnienie danych osobowych9618 906 424patrycja.plewinska@dopiewo.pl 

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Straż gminna: 512 457 977

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adam PółtoraczykKomendant Straży Gminnej 61 8941 986
512 457 977
adam.poltoraczyk@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz

Strażnik Gminny 

618 941 986
512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl
Paweł SzmaniaStrażnik Gminny 

618 941 986
512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając

Strażnik Gminny 

618 941 986
512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki

Strażnik Gminny 

618 941 986
512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl

Referat ds. promocji i rozwoju gminy

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adam MendralaKierownik Referatu, czasopismo „Czas Dopiewa”, strona internetowa1618 906 370promocja@dopiewo.pl
Beata SpychałaPromocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa,  Dopiewski Budżet Obywatelski, Jubileusze2618 906 372beata.spychala@dopiewo.pl
Michał JuskowiakPromocja gminy, portale społecznościowe, strona internetowa, organizacje pozarządowe, ZFŚS2618 906 373michal.juskowiak@dopiewo.pl
Maria BąkFundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe, Biuletyn Informacji Publicznej3618 906 371maria.bak@dopiewo.pl
Milena WolnaFundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe, promocja gminy3618 906 369milena.wolna@dopiewo.pl

Budynek D Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Łąkowa 2a w Dopiewie

Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Tomasz KąkolewskiKierownik Referatu020618 941 203tomasz.kakolewski@dopiewo.pl
Agnieszka SiejakZastępca Kierownika Referatu, Dotacje dla placówek niepublicznych013618 941 202agnieszka.siejak@dopiewo.pl
Karolina KokorniakKsięgowość placówek oświatowych013618 906 377karolina.kokorniak@dopiewo.pl
Anna WiciakAdministracja i płace placówek oświatowych011618 906 376anna.wiciak@dopiewo.pl

Natalia Nowak
Marta Bednarczuk
Umowa na zastępstwo

Administracja i płace placówek oświatowych011618 906 374 marta.bednarczuk@dopiewo.pl
Olga MiśtakAdministracja placówek oświatowych021618 906 378 olga.mistak@dopiewo.pl
Magdalena KolanośKsięgowość placówek oświatowych013618 941 204magdalena.kolanos@dopiewo.pl

Natalia Styperek

Administracja i księgowość placówek oświatowych02161 8906 375natalia.styperek@dopiewo.pl
Małgorzata Malida - MizernyKsięgowość placówek oświatowych02161 8906 402malgorzata.malida@dopiewo.pl
Urszula PawińskaAdministracja i płace placówek oświatowych011618 906 401 urszula.pawinska@dopiewo.pl