Budynek A ul. Leśna 1c w Dopiewie

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
dr Paweł PrzepióraWójt Gminy Dopiewo5618 906 360wojt@dopiewo.pl
Paweł JazyZastępca Wójta Gminy Dopiewo2618 906 351pawel.jazy@dopiewo.pl
Małgorzata WzgardaSekretarz6618 906 352malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl
Małgorzata MazurekSkarbnik101618 906 353skarbnik@dopiewo.pl

Samodzielne stanowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Michał KublickiRadca prawny111michal.kublicki@dopiewo.pl
Radosław PrzygońskiAudytor wewnętrzny111618 906 995radoslaw.przygonski@dopiewo.pl
Paweł RosółInspektor Ochrony Danych10iod@dopiewo.pl
Zbigniew MamysSpecjalista ds. Komunikacji Społecznej i Lokalnych Inicjatyw19618 906 363  zbigniew.mamys@dopiewo.pl

Referat organizacyjno-administracyjny

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail

Magdalena Wichman-Juszczak
(umowa na zastępstwo)

Milena Augustyniak

Sekretariat Wójta Gminy Dopiewo1618 906 360

magdalena.wichman@dopiewo.pl

milena.augustyniak@dopiewo.pl

Marta BednarczukKadry, administracja4618 906 361marta.bednarczuk@dopiewo.pl
Joanna KopysteckaBiuro Obsługi Klienta7618 906 400joanna.kopystecka@dopiewo.pl
Małgorzata HetmańskaBiuro Obsługi Klienta7618 906 362malgorzata.hetmanska@dopiewo.pl
Damian GryskaBiuro Rady Gminy102618 906 367damian.gryska@dopiewo.pl
Magdalena PawlickaZamówienia publiczne, BIP113618 906 366magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

Referat finansowy i budżetu

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Teresa LotaZastępca Skarbnika118618 906 405teresa.lota@dopiewo.pl
Borys Chwiłkowski Kierownik podatków i opłat116618 906 380borys.chwilkowski@dopiewo.pl 
Anna SkarbińskaWymiar podatków lokalnych105618 906 384anna.skarbinska@dopiewo.pl
Karina LamentaWymiar podatków lokalnych105618 906 399karina.lamenta@dopiewo.pl
Anna PiętaWymiar podatków lokalnych106618 906 383anna.pieta@dopiewo.pl
Magdalena PawlakWymiar podatków lokalnych106618 906 388magdalena.pawlak@dopiewo.pl
Kinga Czekalska-FiebichKsięgowość budżetowa107618 906 385kinga.czekalska@dopiewo.pl
Anna Czarnecka-UrbanKsięgowość budżetowa107618 906 389anna.czarnecka@dopiewo.pl
Ewa PłotkowiakKsięgowość, płace108618 906 387ewa.plotkowiak@dopiewo.pl
Katarzyna CzapczykKsięgowość budżetowa108618 906 386katarzyna.czapczyk@dopiewo.pl
Blanka GórnaKsięgowość budżetowa108618 906 419blanka.gorna@dopiewo.pl
Katarzyna TrzebowskaKsięgowość podatkowa, windykacja109618 906 382katarzyna.trzebowska@dopiewo.pl
Izabela RetkowskaKsięgowość podatkowa, wymiar podatku od środków transportowych109618 906 368izabela.retkowska@dopiewo.pl

Agnieszka Szeja 

Planowanie budżetu, księgowość budżetowa110618 906 381agnieszka.szeja@dopiewo.pl
Anna PrzybylskaWindykacja110618 906 379anna.przybylska@dopiewo.pl

Referat planowania przestrzennego

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Remigiusz HemmerlingKierownik Referatu14618 906 390remigiusz.hemmerling@dopiewo.pl

Iwona Brzostowska - Ceglarz

Decyzje warunków zabudowy

13

618 906 391iwona.ceglarz@dopiewo.pl
Magdalena ŁączkowskaZaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP, przygotowywanie wypisów i wyrysów, sprzedaż dzierżawa gruntów, nazewnictwo ulic i placów, numeracja porządkowa posesji, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego13618 906 397magdalena.laczkowska@dopiewo.pl
Katarzyna NowakPlanowanie przestrzenne, opłata adiacencka17618 906 392katarzyna.nowak@dopiewo.pl
Bartosz BurzyńskiPlanowanie przestrzenne17618 906 393bartosz.burzynski@dopiewo.pl

Referat mienia komunalnego i ochrony środowiska

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Piotr PałczyńskiKierownik Referatu15618 906 406piotr.palczynski@dopiewo.pl
Agnieszka Marczyńska Gospodarka gruntami, ewidencja zabytków 9618 906 398agnieszka.marczynska@dopiewo.pl

Joanna Müller

Anna Kujawa

Gospodarka lokalowa, mała architektura, zagospodarowanie terenów9618 906 394anna.kujawa@dopiewo.pl
Paweł MolędaTransport publiczny, dowozy uczniów do szkół10618 906 409pawel.moleda@dopiewo.pl
Patrycja NadstogaOchrona środowiska, mała architektura i zagospodarowanie terenu10618 906 403patrycja.nadstoga@dopiewo.pl
Ewa HejwoszOchrona środowiska, zgody na wycinkę drzew16618 906 395ewa.hejwosz@dopiewo.pl
Zbigniew KobielaDecyzje oceny oddziaływania na środowisko, ochrona zwierząt16618 906 396zbigniew.kobiela@dopiewo.pl

Budynek B ul. Wyzwolenia 24 w Dopiewie

Ze względu na sytuację epidemiczną i wzmożony ruch klientów w Referacie Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt.  Klienci wchodzą do biura bez osób towarzyszących, jeśli nie jest to wymagane.

Urząd stanu cywilnego

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Natalia SzajstekKierownik USC2618 906 429natalia.szajstek@dopiewo.pl
Ewa GórkaZastępca kierownika USC2618 906 428ewa.gorka@dopiewo.pl

Referat spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Renata SzwarcKierownik Referatu7618 906 420renata.szwarc@dopiewo.pl
Patrycja PlewińskaKwalifikacja wojskowa, postępowania administracyjne: wymeldowanie, zameldowanie, udostępnianie danych3618 906 424patrycja.plewinska@dopiewo.pl 

Joanna Krawczyńska
Milena Solarska - Bischoff

Ewidencja ludności, ePUAP8618 906 422joanna.krawczynska@dopiewo.pl
milena.solarska@dopiewo.pl
Anna AntkowiakDziałalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych8618 906 423anna.antkowiak@dopiewo.pl
Weronika LeśniczakDowody osobiste9618 906 421weronika.lesniczak@dopiewo.pl
Dłużewska EdytaDowody osobiste, ewidencja ludności9618 906 425edyta.dluzewska@dopiewo.pl

Budynek C ul. Leśna 2a w Dopiewie

Referat promocji i rozwoju gminy

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adam MendralaKierownik Referatu5618 906 370adam.mendrala@dopiewo.pl
Beata SpychałaPromocja gminy, budżet obywatelski1618 906 372beata.spychala@dopiewo.pl
Michał JuskowiakPromocja gminy, organizacje pozarządowe1618 906 373michal.juskowiak@dopiewo.pl
Maria BąkFundusze zewnętrzne, zamówienia publiczne, organizacje pozarządowe11618 906 371maria.bak@dopiewo.pl
Milena WolnaFundusze zewnętrzne, organizacje pozarządowe, promocja gminy11618 906 369milena.wolna@dopiewo.pl
Aneta SobczakFundusze zewnętrzne11618 906 359aneta.sobczak@dopiewo.pl

Referat inwestycji 

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Aleksandra RutynaKierownik Referatu 4618 906 410aleksandra.rutyna@dopiewo.pl
Paulina Trybuś-LudwiczakZajęcia pasa drogowego2618 906 412paulina.trybus@dopiewo.pl
Kacper KrzywiakBudowa i utrzymanie dróg2618 906 413kacper.krzywiak@dopiewo.pl
Justyna BartkowiakInwestycje i remonty obiektów kubaturowych3618 906 417justyna.bartkowiak@dopiewo.pl
Oliwia JaniszewskaInwestycje kubaturowe3618 906 418oliwia.janiszewska@dopiewo.pl
Monika NawrotKoordynacja projektów inwestycyjnych9618 906 415monika.nawrot@dopiewo.pl
Andrzej ChudzińskiInwestycje drogowe9618 906 411andrzej.chudzinski@dopiewo.pl

Budynek D Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Łąkowa 2a w Dopiewie

Referat oświaty, kultury, sportu i zdrowia

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Tomasz KąkolewskiKierownik Referatu020618 941 203tomasz.kakolewski@dopiewo.pl
Agnieszka SiejakZastępca Kierownika Referatu, Dotacje dla placówek niepublicznych013618 941 202agnieszka.siejak@dopiewo.pl
Karolina KokorniakKsięgowość placówek oświatowych013618 906 377karolina.kokorniak@dopiewo.pl
Magdalena KolanośKsięgowość placówek oświatowych013618 941 204magdalena.kolanos@dopiewo.pl
Anna WiciakAdministracja i płace placówek oświatowych011618 906 376anna.wiciak@dopiewo.pl

Natalia Nowak

Administracja i płace placówek oświatowych011618 906 374 natalia.nowak@dopiewo.pl
Urszula PawińskaAdministracja i płace placówek oświatowych011618 906 401 urszula.pawinska@dopiewo.pl
Olga MiśtakAdministracja placówek oświatowych021618 906 378 olga.mistak@dopiewo.pl
Sylwia KostrzewskaKadry placówek oświatowych021618 906 401 sylwia.kostrzewska@dopiewo.pl 

Natalia Styperek

Administracja i księgowość placówek oświatowych02161 8906 375natalia.styperek@dopiewo.pl
Małgorzata Malida - MizernyKsięgowość placówek oświatowych02161 8906 402malgorzata.malida@dopiewo.pl

Budynek E ul. Łąkowa 5a w Dopiewie

Straż gminna tel. alarmowy: 512 457 977

PracownikStanowiskoPokójTelefonE-mail
Adam PółtoraczykKomendant Straży Gminnej 512 457 977adam.poltoraczyk@dopiewo.pl

Tomasz Strugacz

Strażnik Gminny 

512 457 977

tomasz.strugacz@dopiewo.pl
Paweł SzmaniaStrażnik Gminny 

512 457 977

pawel.szmania@dopiewo.pl

Radosław Zając

Strażnik Gminny 

512 457 977

radoslaw.zajac@dopiewo.pl

Renato Przygodzki

Strażnik Gminny 

512 457 977

renato.przygodzki@dopiewo.pl