Przejdź do treści
Głaz ppłk. Andrzeja Kopy w Trzcielinie, ul. Środkowa
Treść

Obiekt: ogólnodostępny Głaz z tablicą pamiątkową poświęcony pamięci bohatera - Andrzeja Kopy, znajduje się na skwerze u zbiegu ulic płk. Andrzeja Kopy i Środkowej w Trzcielinie. Powstanie Wielkopolskie lat 1918 - 1919 było jedną z nielicznych zwycięskich polskich insurekcji, która miała znaczący wpływ na kształt zachodnich granic odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego – II Rzeczypospolitej. Dopiewianie, mieszkańcy podpoznańskiej Gminy, mieli w Powstaniu Wielkopolskim swój udział. To w Dopiewie, niedaleko dworca, mieszkaniec Trzcielina – wówczas ppor. Andrzej Kopa zbierał ochotników z Powiatu Zachodnio – Poznańskiego. Później Andrzej Kopa wsławił się m.in jako dowódca oddziałów, które zdobyły lotnisko w Ławicy, przejmując broń i wyposażenie, w tym samoloty. Na cmentarzach Gminy Dopiewo znajdują się groby powstańców wielkopolskich, którzy przelali krew w walce o polskość naszych ziem. Z Więckowic pochodziło 16 uczestników Powstania Wielkopolskiego, w tym właściciele majątku - Gustaw i Alfons Brezowie. Część walczyła w oddziale z Dopiewa, część trafiła do Buku. Zanim wybuchło Powstanie, już 12 listopada 1918 r., na trakcie bukowskim w Więckowicach Brezowie wystawili posterunki. Powstańcy pozyskiwali broń od rozbrajanych żołnierzy niemieckich, która potem służyła oddziałowi wojskowemu powiatu zachodnio poznańskiego. Oddział ten 28 grudnia 1918 r., stworzył w Dopiewie ppor. Andrzej Kopa. Zbiórkę ochotników Andrzej Kopa, będący komendantem Powiatowej Straży Ludowej, przeprowadził dzień po wybuchu powstania. Zakwalifikował 800 spośród 1200 ochotników. Wśród chlubnych kart powstańców tego oddziału, można wymienić m.in. udział w walkach o Wolsztyn i zdobycie lotniska na Ławicy, razem z oddziałami z Poznania.

Kategorie
Pomnik
Miejscowość
Adres
ul. Środkowa
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


B... S...