Herb Gmina Dopiewo

Oświadczenie w sprawie niebezpiecznych psów w Konarzewie

Jednym z działań podjętych przez Wójta Gminy Dopiewo, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu do jakiego dopuścił w Konarzewie właściciel psów, pozwalając na swobodne poruszanie się agresywnych zwierząt poza kontrolą, było zwrócenie się do lokalnych posłów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra omówił „Raport o stanie Gminy za 2020 r.”

Nowy Wójt rozpoczął pracę

Paweł Przepióra powrócił 22 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy Dopiewo jako Wójt. To jemu mieszkańcy powierzyli dokończenie kadencji. W wyborach 13 czerwca otrzymał 76,17%. Zaprzysiężenie nowego Wójta odbyło się na XXX sesji Rady Gminy Dopiewo 21 czerwca. 
Pełniący Funkcję Wójta - Zbyszko Górny

Dzień Samorządowca 2021

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego należą się wszystkim pracownikom samorządowym gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.

Czwarty termin wyborów: 13 czerwca

13 czerwca 2021r. - mają się odbyć przedterminowe wybory Wójta Gminy Dopiewo. To już czwarty termin i trzecie jego przesunięcie. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 26 kwietnia 2021 r. Powodem przesunięć jest rekomendacja GIS, związana z sytuacją epidemiczną.

NA WYBORY! - Gmina Dopiewo walczy o frekwencję

Mieszkańcy powalczcie o frekwencję i nagrody! Cała Gmina Dopiewo walczy o frekwencję w wyborach prezydenckich. W filmie do uczestnictwa zachęcają Wójt Gminy Dopiewo i Sołtysi. Konkurs dla Sołectw z pulą nagród do 210 tys. zł Mieszkańcu - Twój głos ma znaczenie! Zagłosuj!
Wójt Gminy Dopiewo

30-lat Samorządu

Przypadające na maj tego roku obchody 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, miały być w Gminie Dopiewo huczne i radosne. Planowaliśmy konferencję samorządową, którą chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom ideę samorządności i wpływ, jaki od 1990 r., przez trzy dekady, miał samorząd na naszą rzeczywistość.
Wójt Gminy Dopiewo

Nowa normalność

Urząd Gminy Dopiewo stara się prowadzić w czasach epidemii standardową działalność. Bezpośredni kontakt z urzędnikami jest ograniczony, można jednak wrzucić pismo do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku urzędu, wysłać korespondencję poprzez ePUAP, e-mailem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Po zebraniach

Jak co roku, na przełomie lutego i marca, odbyły się w jedenastu sołectwach Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dzięki nim miałem okazję na rozmowę i wymianę informacji. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, za obecność, konstruktywną i merytoryczną dyskusję i ciekawe pytania.

Strony