Herb Gmina Dopiewo

Oświadczenie w sprawie niebezpiecznych psów w Konarzewie

Jednym z działań podjętych przez Wójta Gminy Dopiewo, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu do jakiego dopuścił w Konarzewie właściciel psów, pozwalając na swobodne poruszanie się agresywnych zwierząt poza kontrolą, było zwrócenie się do lokalnych posłów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
Gratulacje za wykonanie budżetu dla Skarbnik Gminy. Kwiaty wręcza Jan Bąk

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra omówił „Raport o stanie Gminy za 2020 r.”
Zaprzysiężenie Wójta Pawła Przepióry

Nowy Wójt rozpoczął pracę

Paweł Przepióra powrócił 22 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy Dopiewo jako Wójt. To jemu mieszkańcy powierzyli dokończenie kadencji. W wyborach 13 czerwca otrzymał 76,17%. Zaprzysiężenie nowego Wójta odbyło się na XXX sesji Rady Gminy Dopiewo 21 czerwca. 
Pełniący Funkcję Wójta - Zbyszko Górny

Dzień Samorządowca 2021

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego należą się wszystkim pracownikom samorządowym gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.
Banery wyborcze kandydatów

Czwarty termin wyborów: 13 czerwca

13 czerwca 2021r. - mają się odbyć przedterminowe wybory Wójta Gminy Dopiewo. To już czwarty termin i trzecie jego przesunięcie. Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 26 kwietnia 2021 r. Powodem przesunięć jest rekomendacja GIS, związana z sytuacją epidemiczną.

NA WYBORY! - Gmina Dopiewo walczy o frekwencję

Mieszkańcy powalczcie o frekwencję i nagrody! Cała Gmina Dopiewo walczy o frekwencję w wyborach prezydenckich. W filmie do uczestnictwa zachęcają Wójt Gminy Dopiewo i Sołtysi. Konkurs dla Sołectw z pulą nagród do 210 tys. zł Mieszkańcu - Twój głos ma znaczenie! Zagłosuj!
Wójt Gminy Dopiewo

30-lat Samorządu

Przypadające na maj tego roku obchody 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce, miały być w Gminie Dopiewo huczne i radosne. Planowaliśmy konferencję samorządową, którą chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom ideę samorządności i wpływ, jaki od 1990 r., przez trzy dekady, miał samorząd na naszą rzeczywistość.
Wójt Gminy Dopiewo

Nowa normalność

Urząd Gminy Dopiewo stara się prowadzić w czasach epidemii standardową działalność. Bezpośredni kontakt z urzędnikami jest ograniczony, można jednak wrzucić pismo do skrzynki podawczej wystawionej w przedsionku urzędu, wysłać korespondencję poprzez ePUAP, e-mailem lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Po zebraniach

Jak co roku, na przełomie lutego i marca, odbyły się w jedenastu sołectwach Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dzięki nim miałem okazję na rozmowę i wymianę informacji. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, za obecność, konstruktywną i merytoryczną dyskusję i ciekawe pytania.

Strony