ważne

Pakiet informacyjny dla cudzoziemców

Pakiet informacyjny jest wsparciem dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek. Dzięki współpracy z poznańskim Migrant Info Point materiał przygotowany został: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Kwarantanna - co i jak?

W przypadku gdy zostaniesz objęty kwarantanną domową, stosuj się do zaleceń, w celu ułatwienia i usprawnienia przebycia obowiązkowej kwarantanny, pobierz na telefon bezpłatną aplikację. Uwaga - za nieprzestrzeganie zasad grozi mandat w wysokości 30 000 zł.
Rodzina 500 plus

Świadczenia 500 plus

Informujemy, iż termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ nie uległ zmianie. Świadczenie wychowawcze za miesiąc marzec 2020 r. (i kolejne) zostaną wypłacone do ostatniego dnia miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Dyskusje publiczne w sprawie mpzp odwołane

Informujemy, że zostały odwołane - zaplanowane na dzień 13 marca br., dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbywające się w urzędzie Gminy Dopiewo.

Ogranicz wizyty w urzędzie

Szanowni Państwo, z uwagi na rozprzestrzeniający się wirus COVID-19, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu Gminy w Dopiewie zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

Odwołane zajęcia w placówkach oświatowych

Przedszkola, szkoły i  placówki oświatowe – publiczne i niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 -25 marca 2020 r. Proszę o zadbanie o to, by w tym czasie dzieci przebywały w domach.
ZUS

Zasiłek za kwarantannę

Za okres kwarantanny przysługuje zasiłek. Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.
SMS.Dopiewo.pl

System powiadomień SMS

Serdecznie zachęcamy Państwa do rejestracji w systemie powiadomień SMS. Dzięki dołączenia do aplikacji nie ominą Państwa wiadomości przesyłane bezpośrednio na telefon informujące o ważnych wydarzeniach, zagrożeniach, ostrzeżeniach i innych istotnych sprawach w Gminie Dopiewo.

Strony