Spotkania wigilijne

Spotkania Wigilijne dla Seniorów

Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk, Radni, Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Dopiewo maja zaszczyt zaprosić Seniorów na spotkania Wigilijne, które odbędą się miedzy 11 a 14 grudnia 2015 r. Ponadto 75 - latkowie zamieszkali na terenie gminy Dopiewo zostaną obdarowania słodkim upominkiem.
Prezentacja projektu budżetu 2016

Projekt budżetu na 2016 r.

Skarbnik Gminy Dopiewo – Małgorzata Mazurek omówiła podczas Komisji Wspólnej Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 17 listopada 2015 r., projekt gminnego budżetu na 2016 r. Wydatki budżetu Gminy zostały zaplanowane na poziomie 104.059.566 zł. Dochody mają wynieść 86.381.762,00 zł. Deficyt budżetu Gminy wyniesie więc 17.677.804 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i emitowanych papierów wartościowych.
Herb Gmina Dopiewo

Uwaga na oszustki!

Dwie kobiety podające się za pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, nachodzą mieszkańców Palędzia wypytując o przychody, świadczenia socjalne i inne formy dochodów.
Kanalizacja w Palędziu

Kanalizacja w Palędziu

Mogą podłączyć się do kanalizacji mieszkańcy Palędzia z ulic: Olszynowa, Radosna, Nowa (w części), Piękna (w części), Pogodna (w części). Urząd Gminy Dopiewo uzyskał 9.11.2015 r. pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja

Kanalizacja w Dopiewcu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.11.2015 r. uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec na ulicach: Cichej, Wierzbowej (w części), Mariańskiej (w części), Brzozowej oraz Osiedle (w części).
dostęp do szybkiego internetu

Światłowód w Dopiewie!

Już niedługo Gmina Dopiewo będzie mogła cieszyć się superszybkim Internetem. Ruszył projekt ŚWIATŁOWÓD DO DOMU, dzięki któremu ponad 68 tysięcy budynków i mieszkań w Wielkopolsce zostanie podłączonych do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej. To kolejny etap informatyzacji regionu. Projekt realizowany jest w ramach WRPO. Światłowód zostanie zbudowany w następujących miejscowościach: Dąbrowa, Dopiewo, Zakrzewo.
Pojemnik na śmieci

Uwaga firmy! Istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” informuje, iż zgodnie z § 11 regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Związku Międzygminnego odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się raz w miesiącu (z wyjątkiem miejsc użyteczności publicznej i gastronomii). Jeśli częstotliwość odbioru jest niewystarczająca, należy w pierwszej kolejności zakupić nowy pojemnik lub wypełnić specjalny wniosek dotyczący możliwości zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów.

Utrudnienia w ruchu na ul. Batorowskiej w Skórzewie

Ruszyła długo oczekiwana przebudowa ul. Batorowskiej w Skórzewie. Remont wykona firma Eurovia Polska z Kobierzyc. 17 sierpnia 2015 r. został przekazany plac budowy na wyspie dzielącej ul. Batorowską na dwie nitki wschodnią (Restauracja „Smakosz”) i zachodnią.
Nowa strona internetowa dopiewo.pl

Nowa strona internetowa

W dniu 17 sierpnia uruchomiliśmy dla Państwa nową stronę internetową pod adresem www.dopiewo.pl. Głównym celem odświeżenia oficjalnej gminnej witryny internetowej jest zwiększenie czytelności przekazu oraz dostosowanie wyświetlania na urządzenia mobilne.

Strony