Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała

Nieprawidłowości w odbiorze odpadów - oświadczenie Wójta

Zastrzeżenia mieszkańców Gminy Dopiewo, dotyczące nieterminowości odbioru odpadów, do jakich dochodzi w ostatnich tygodniach, są w pełni uzasadnione. O ile rozpoczęcie obsługi wiąże się z koniecznością poznania terenu, o tyle występowanie nieprawidłowości  ponad miesiąc od rozpoczęcia obsługi jest nie do przyjęcia.

Zmiana linii 716

716 - zmiana trasy

Uprzejmie informujemy, że w związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Szkolnej, od  dnia 6 kwietnia zmieniona zostanie trasa autobusów linii nr 710 i 716 kursujących w kierunku Poznania.

Co z tą gospodarką śmieciową

Urząd Gminy Dopiewo informuje, że od marca 2017 r. usługa odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dopiewo realizowana będzie przez nową firmę Alkom, która podpisała umowę z C.Z.O. SELEKT na świadczenie usług do końca 2019 r.  Numery kont oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie.

Ptasia grypa - Dopiewo - obszary zagrożone

Obszary zagrożone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 w gminie Dopiewo to sołectwa znajdujące się w południowej części gminy: Konarzewo, Trzcielin oraz w znacznej części sołectwa: Dopiewo, Dopiewiec i Gołuski.

Harmonogram - sprostowanie: I-II 2017

Sprostowanie: tabela odbioru odpadów

Przepraszamy za publikację w styczniowym „Czasie Dopiewa” - „Harmonogramu odbioru odpadów w styczniu i lutym 2017 r.” w wersji, która mogła powodować wątpliwości związane z terminem odbioru odpadów dla niektórych miejscowości. Publikujemy prawidłowo sformatowaną tabelę. Wkrótce znany będzie harmonogram na kolejne miesiące 2017 r.

dymiący komin

Walczymy ze smogiem - mandaty po 500 zł

Smog w Polsce stał się bohaterem numer jeden serwisów informacyjnych ostatnich dni. Palimy czym popadnie. Polska znajduje się na szczycie niechlubnych rankingów państw Europy, a nawet świata. Zawartość substancji toksycznych w powietrzu wielokrotnie przekracza normy. Bezrefleksyjnie „oszczędzając”, trwonimy zdrowie. Lekarze i ekolodzy biją na alarm. Jeśli coś Państwa niepokoi, dzwońcie pod numer Straży Gminnej w Dopiewie, która sprawdzi miejsce emisji dymu.
Mapa z zaznaczeniem dróg powiatowych na terenie Gminy Dopiewo

Jakie są zasady zimowego utrzymania dróg?

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy - właściciele. Drogi, znajdujące się na terenie Gminy Dopiewo posiadają różnych zarządców. Jedynie część zadań określanych mianem zimowego utrzymania dróg należy do Gminy Dopiewo. Wśród dróg gminnych są takie, które mają innych właścicieli i zarządców niż Gmina Dopiewo. Gminę przecinają ponadto drogi powiatowe, droga ekspresowa, autostrada i droga wojewódzka.

Strony