Nie dla podwyżek cen gazu

Wójt Paweł Przepióra wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Tarnowie Podgórnym przeciwko wprowadzonym drastycznym podwyżkom cen gazu przez spółkę energetyczną G.EN Gaz Energia.
Kwiaty pole tulipanów

List Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystosował do placówek oświatowych list z życzeniami.  To  święto 600 nauczycieli i pracowników pozapedagogicznych pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dopiewo. Obchodzimy je 14 października.

Zapraszamy na Pożegnanie Wakacji: 4.09.2021

W sobotę 4 września 2021 r. na placu gminnym odbędzie się wyjątkowy koncert „Pożegnanie Wakacji”. To dobra informacja dla amatorów plenerów z udziałem gwiazd. Podczas tej muzycznej uczty wystąpią m.in.: Krzysztof Cugowski, Kasia Popowska i Happy Jazz Band. Będą pokazy taneczne, akrobatyczne i laserowe.
DBO 2021_plakat

DBO - wykaz zadań po weryfikacji

9 spośród 13 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Dopiewo  do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 ”pozostało w grze”. 20 lipca 2021 r. ukazało się zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo z wykazami projektów pozytywnie rozpatrzonych i odrzuconych.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Rada Gminy Dopiewo jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Dopiewo w 2020 r. Skarbnik Gminy Dopiewo - Małgorzata Mazurek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Wcześniej Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra omówił „Raport o stanie Gminy za 2020 r.”
Pełniący Funkcję Wójta - Zbyszko Górny

Dzień Samorządowca 2021

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego należą się wszystkim pracownikom samorządowym gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje dla dobra lokalnej społeczności oraz za kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.

Zapisz się na Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki

Do 16 maja trwają zapisy na jubileuszową 10. edycję „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”. Jeśli liczba chętnych do wzięcia udziału w zawodach, którzy w terminie wniosą opłatę startową, będzie zbyt mała, to bieg zostanie odwołany. Przeszkodą w przeprowadzeniu wydarzenia mogą być także decyzje związane z sytuacją epidemiczną, jeśli ulegnie ona pogorszeniu.. 

Strony