Piłką w raka

Charytatywny turniej piłki nożnej odbędzie się 25 czerwca na „Owocowej Plaży” w Zborowie. Jego celem jest popularyzacja dawstwa szpiku i wsparcie dzieci chorych na raka. Wydarzenie organizuje Samorządowa Drużyna Gminy Dopiewo w Piłce Nożnej z Fundacją „Dar Szpiku” i jej „Drużyną Szpiku”. Strzelmy razem w raka!

Z czym do PSZOKU?

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Dopiewo i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do Punktu Selektywnego Zdbiórki Odpadów Komunalnych, czyli w skrócie: PSZOK-u. Zlokalizowany jest on w Dopiewie, przy ul. Trzcielińskiej -  na terenie oczyszczalni ścieków.

Strabag zmienia lokalizację

Firma Strabag zamierza zmienić lokalizację wytwórni masy bitumicznej. Już nie Dąbrówka a Dąbrowa z terenem przy żwirowni jest miejscem branym pod uwagę przez władze spółki. Teren leży ok. 1 km od węzła Zakrzewo drogi ekspresowej S 11. Dojazd odbywać się będzie drogą wojewódzką 307. Atutem miejsca jest bliskość żwirowni, co może zmniejszyć liczbę transportów.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest w Polsce 27 maja. Święto to upamiętnia pierwsze w III RP wybory samorządowe z 1990 r. - do samorządu gminnego. Do końca 1998 r. samorząd terytorialny istniał w Polsce na szczeblu gminy. W 1999 r. obok samorządu gminnego, wprowadzono w Polsce: samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki.

Dąbrowa - zebranie z linią napięć w tle

Linia wysokich napięć, budowana przez Konsorcjum firm IDS Energetyka i Enprom dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, była głównym tematem zebrania wiejskiego, które odbyło się w Dąbrowie 23 maja 2017 r. Dopiewo jest jedną z ośmiu gmin, którą przetnie linia 2x 400 kV Poznań Plewiska – Piła Krzewina. Dąbrowa jest sołectwem, przez które linia ma przebiegać.

Wójt proponuje Strabagowi inną lokalizację

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała spotkał się z przedstawicielami firmy Strabag: Grzegorzem Florczykiem, dyrektorem kontraktu i Krzysztofem Gilem, dyrektorem oddziału. Do spotkania doszło 23.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo - tydzień po rozprawie administracyjnej w sprawie budowy tymczasowej wytwórni masy bitumicznej, która miałaby powstać w Dąbrówce. Jego celem była zmiana lokalizacji inwestycji.
Scena Dni Gminy Dopiewo 2016

Zorganizuj miasteczko festynowe Dni Gminy

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy kompleksowej organizacji „miasteczka festynowego” na zasadzie wyłączności, obejmującego obsługę gastronomiczno – rozrywkową podczas wydarzenia plenerowego „Dni Gminy Dopiewo 2017”.
Wywieś flagę

Wywieś flagę biało - czerwoną

Zachęcamy Państwa do wywieszenia flag narodowych na początku maja. Kalendarz przynosi kilka okazji, w tym: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja), Narodowe Święto Zwycięstwa (8 maja), a także 1 maja, kiedy przypada 13 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (np. w towarzystwie flagi UE) i  Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy.

Przedszkole Skórzewo

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Dopiewo

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona i 24 kwietnia br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli podały do publicznej widomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Edicum plakat

Szczepienie dziewczynek z roczników 2003 i 2002

Ruszył program darmowych szczepień dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu poznańskiego, spotkanie informacyjno - edukacyjne dla mieszkańców gminy Dopiewo, odbędzie się 19 kwietnia br. w budynku strażnicy w Dopiewie (18.00 -18.45). Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, w tym szczepień przeciw HPV.

Strony