Weź udział w ankiecie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w październiku na terenie Gminy Dopiewo, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni zrealizują badanie ankietowe. Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział i przychylność wobec ankieterów.

Filary są wśród WAS! Zgłoś kandydata

​​​​​​​Po raz czwarty zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo do zgłaszania kandydatów i kandydatki do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”. Kandydatów w 3 kategoriach „animator”, „ambasador” i „super – filar” można zgłaszać do końca listopada 2019 r. Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa.

Portal dla seniorów

Już od trzech lat funkcjonuje nowoczesny portal internetowy www.brawosenior.pl dla wielkopolskich seniorów. Jest to miejsce, gdzie starsze osoby znajdą niezbędne dla siebie informacje dotyczące zaproszenia na imprezy, kursy i różnego rodzaju warsztaty.
Autobus linii 729

Dodatkowe kursy 729

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców, Gmina Dopiewo wprowadziłła dwa dodatkowe kursy autobusu 729 w godzinach szczytów - porannego i popołudniowego.  
Wójt Gminy Dopiewo

Trudne czasy dla samorządu

Zbliżająca się jesień to okres konstruowania przez samorządy budżetów na rok następny. Mając na względzie potrzeby i możliwości budżetowe, musimy zadbać o realizację przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia całej Gminy.

Warszawskie rozmowy z PKP PLK S.A.

Budowa przejścia pod torami w Palędziu i inne ważne dla Gminy Dopiewo sprawy były tematem rozmów Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały z Dyrektorem ds. realizacji inwestycji Arnoldem Breschem. Do spotkania doszło dzięki osobistemu zaangażowaniu Posła Bartłomieja Wróblewskiego.
Senior

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie związku z programem „Opieka wytchnieniowa”, prosi o kontakt osobisty lub mailowy ops@dopiewo.pl do dnia 29 kwietnia osoby spełniające kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Interwencja w sprawie Prima Med

Niepewne są losy punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dopiewie. W WOW NFZ interweniowali Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała i Poseł na Sejm - Bartłomiej Wróblewski.
wybory - urna

Praca w Obwodowej Komisji Wyborczej

W maju, w ponad 27 tysiącach obwodowych komisji wyborczych, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zapoznaj się z poradnikiem. Na zgłoszenia (tylko forma papierowa z podpisem) czekamy do 26 kwietnia br. do godz. 15.20 w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Strony