Budżet 2016

Aktualizacja danych w wykazie podatników VAT

Do końca roku osoby prowadzące działalność i  będące jednocześnie podatnikami VAT mają czas, aby  zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie podatników VAT. Od 1 stycznia 2020 r. zapłata na rachunek spoza wykazu wiąże się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym i odpowiedzialnością solidarną w VAT..
Budżet 2016

Budżet 2020

Wójt Gminy Dopiewo przedłożył 15 listopada 2019 r. Radzie Gminy projekt budżetu na 2020 r. Dochody budżetu zaplanowano na 186,7 mln zł, a wydatki na 197,7 mln zł. Deficyt przewiduje się na 11 mln zł.

ASF

W związku ze stwierdzeniem obecności wirusa ASF w ciele dzika na terenie sąsiadującego z naszym województwem powiatu wschowskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca uwagę na konieczność bezwzględnego stosowania zasad bioasekuracji.

Wycinka drzew niebezpiecznych

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że w dniach od 25.11 do 20.12.2019 r. prowadzona będzie wycinka drzew niebezpiecznych na ul. Długiej w Zakrzewie. W miejsca wycinki posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy liściaste.

Bioodpady

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” w Czempiniu informuje, że od 1 stycznia 2020 roku wprowadza się zbiórkę nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI. Będą one odbierane wyłącznie z pojemników w kolorze brązowym z napisem „BIO”.

Wyniki DBO

„Dąbrówka Pumptrack”, „Bezpieczne Konarzewo” i „Park wiejski w Gołuskach” - to zwycięskie projekty tegorocznej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, które otrzymały najwięcej głosów od mieszkańców i zostaną zrealizowane przez Gminę Dopiewo w 2020 r. Aktywność głosujących była rekordowa - oddali łącznie 8,5 tys. głosów.

Dofinansowanie na Berłową

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała wraz ze Skarbnikiem Małgorzatą Mazurek, podpisali 9.10.2019 r. umowę o dofinansowanie zadania pn: „Budowa ul. Berłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w gminie Dopiewo”. Kwota przyznanego dofinansowania to 633 747,00 zł.

Terminarz polowań

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 2 „Ratusz” w Poznaniu zawiadamia, że na terenie Obwodu Łowieckiego Nr 193 odbędą się polowania zbiorowe w dniach 3.11.2019r. i 23.12.2019r. w okolicach miejscowości: Jankowice, Ceradz Kościelny, Lusówko, Sierosław i Otowo w godzinach od 7.00 do 17.00.
Autobus linii 729

Dodatkowe kursy 729

Dzięki zaangażowaniu Gminy Dopiewo, ZTM w Poznaniu oraz PUK w Komornikach już od 21 października br. autobusy linii 729 będą kursowały częściej. Jeden w porze porannego szczytu i dwa w czasie popołudniowego szczytu.

Zaproś kominiarza

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin jest istotnym elementem budynku, chociaż zajmuje niewielką jego powierzchnię, nie poddany okresowej kontroli może być niezwykle groźny.

Strony