Funkcjonalnie na stacji w Dopiewie

28 września br. Wójt Gminy Dopiewo, Adrian Napierała podpisał wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Budowlanym „BRUKPOL” s.c. z siedzibą w Piaskach umowę na wykonanie inwestycji pn: „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych - stacja Dopiewo”.

Lepsza funkcjonalność stacji w Palędziu

Umowy na wykonanie inwestycji wartych ponad 16 mln zł zostały podpisane w pierwszej połowie września 2017 r. przez Wójta Gminy Dopiewo z przedstawicielami firm, wyłonionych w przetargach. Poprawi się atrakcyjność kolei jako środka komunikacji. Wcześniej Gmina Dopiewo pozyskała na obydwa projekty wielomilionowe dofinansowania z WRPO na lata 2014 - 2020.

Miliony na węzły przesiadkowe w Gminie Dopiewo

Umowę o dofinansowanie budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach kolejowych w Palędziu i Dopiewie podpisali 7 lipca 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak i Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała. W sumie wartość inwestycji na terenie Gminy Dopiewo, objętych projektem, ma wynieść 11,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków WRPO na lata 2014 – 2020 ma wynieść 7,7 mln zł.

Strony