"Eko-energia" - umowa podpisana

4 maja 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą – firmą ANTINUS Sp. z o.o. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn. „Eko-energia w Gminach Dopiewo i Komorniki”.
Podpisanie umowy na dofinansowanie transpotru w gminie Dopiewo

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wartość zadania: 337 047,65 zł. dofinansowanie: 284 829,00 zł.

Alfa i omega w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

„Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” - projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) i Gminę Dopiewo. Dotyczy: Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Dąbrówce

Strony