Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki

Projekt pn. „Eko-energia w gminach Dopiewo i Komorniki” współfinansowany jest  w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

podpisanie umowy w ramach projektu "Eko-energia w gminach Dopiewo i Komornikach"

"Eko-energia" - umowa podpisana

4 maja 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą – firmą ANTINUS Sp. z o.o. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach realizacji projektu pn. „Eko-energia w Gminach Dopiewo i Komorniki”.

Strony