Logo Metropolii Poznań

Zapisz się na warsztaty z adaptacji do zmian klimatu: 12 maja

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo, którym nieobojętne są zmiany klimatyczne i możliwości przystosowania się do nich, na warsztaty konsultacyjne, dotyczące „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań”, który przygotował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Metropolią Poznańską. 

Wywieś flagę biało – czerwoną

Zachęcamy do wywieszenia flag biało-czerwonychn a początku maja. Kalendarz przynosi kilka okazji, w tym Dzień Flagi RP, przypadający 2 maja, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowe Święto Zwycięstwa - 8 maja. Flagę narodową można również wywiesić 1 maja, kiedy przypada rocznica przystąpienia Polski do UE (np. w towarzystwie flagi UE) i Międzynarodowe Święto Solidarności Ludzi Pracy.

Projekt ZSP w Więckowicach Wyjątkowe Miasto

Czas pandemii i w przeważającej mierze nauczanie zdalne zdecydowanie utrudnia szkołom organizowanie aktywizujących konkursów, wystaw i projektów. W przerwie pomiędzy pierwszym a drugim etapem nauczania zdalnego Zespół Szkolno- Przedszkolny w Więckowicach zorganizował projekt Wyjątkowe Miasto.

Alfa i omega w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

„Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” - projekt realizowany jest w partnerstwie przez DGA S.A. (Partner Wiodący) i Gminę Dopiewo. Dotyczy: Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Uśmiechu w Dąbrówce
testujemy nauczycieli na covid-19

Testy przed powrotem do szkół

Blisko 50% nauczycieli klas I – III i ponad 35% pracowników obsługi administracyjnej szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo zadeklarowało uczestnictwo w testowaniu przesiewowym na obecność koronawirusa. Ogólnopolska akcja testowania, prowadzona od 11 do 15 stycznia, poprzedza powrót uczniów najniższych klas podstawówek do nauki stacjonarnej.

Strony