napis wojewoda wielkopolski

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna – Plewiska (etap III).
napis wojewoda wielkopolski

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska (etap III).
Słup 400 kV

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_V.7840.243.2019.9 z dnia 2 stycznia w sprawie wszczęcia na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła-Krzewina-Plewiska, Etap VII”.
400 kV

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska”.
Słup 400 kV

Co dalej z linią 400 kV Baczyna - Plewiska?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., inwestor zadania „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo na spotkania informacyjno - konsultacyjne. Odbędą się one 24 i 25 września.
400 kV

Odwołanie od decyzji

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.747.52.2019.8 z dnia 22 sierpnia w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła-Krzewina-Plewiska”.
400 kV

Budowa linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska

Dotyczy: Budowa linii 400kV Piła Krzewina - Plewiska (150791). Zawiadamiamy o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych zawartych w „Projekt Robót Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400kV Piła Krzewina - Plewiska.
400 kV

Wszczęte postępowanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska
400 kV

Raport Oddziaływania na Środowisko 400kV

Udostępniamy treść Raportu Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska, prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 22.06.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

Strony