Oddaj osocze

Oddaj osocze!

Jeśli koronawirusa masz już za sobą, możesz uratować innych. Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie chorych na COVID-19. Oddaj osocze w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Za ten szlachetny gest przysługują Ci przywileje.
Logo Metropolii Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań chce wesprzeć szpitale

Blisko 11,5-milionowe wsparcie ma być przeznaczone na zakup sprzętu medycznego, ambulansów, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, w uzgodnieniu ze szpitalami z terenu Metropolii Poznań. Uchwałę w tej sprawie podjęli 10 listopada 2020 r. członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, m.in. Gmina Dopiewo.
Plakat zachęcający ozdrowieńców do oddania osocza

Ozdrowieńcu uratuj 9 chorych na COVID-19

Osocze ozdrowieńców ratuje życie.  Zachęcamy tych, którzy przeszli COVID-19, by zostali dawcami osocza. Wizytę można umówić pod adresem ozdrowieniec@rckik.poznan.pl . Jeden ozdrowieniec może przyczynić się do powstania aż 9 dawek leku, oddając 3-krotnie osocze. Zabieg jest bezpieczny i trwa około 30 min. Dawcy przysługuje dzień wolny od pracy.
Postępowanie z odpadami podczas kwarantanny

Co z odpadami na kwarantannie

Co zrobić z odpadami na kwarantannie? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że osoby skierowane na kwarantannę przez Sanepid w żadnym razie nie powinny wychodzić z domu nawet z odpadami.

Komunikat wicestarosty

Zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu i w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Seniorze! Zostań w domu

Seniorze nie lekceważ zagrożenia. Zostań w domu i w razie potrzeby skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie będzie z Tobą w kontakcie: ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 lat.
Ozdrowieńcy - osocze

Potrzebne osocze ozdrowieńców

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza – osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Kto może oddać osocze?
plakat z napisem oświata

Nauka zdalna w klasach 4-8

Mniej uczniów będzie przychodziło do szkół podstawowych. Od poniedziałku 26 października klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Tryb stacjonarny został utrzymany dla klas 1-3. 56% uczniów szkół podstawowych Gminy Dopiewo pozostanie w domach i będzie uczyło się online.

Strony