Zapłonął Znicz Pamięci

18 października br. w wielu miejscach Wielkopolski mieszkańcy upamiętnili pomordowanych w 1939 roku Polaków. Po raz siódmy odbyła się akcja „Zapal znicz pamięci”. Już po raz siódmy przywracamy pamięć bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm.
Groby palędzko-zakrzewskie.

Zapal Znicz Pamięci - 18 października 2015

Wczoraj między godziną 15.30 a 17.00 na antenie Radia Merkury w stałej audycji Kalejdoskop Wielkopolski, na żywo wypowiadały się nasze mieszkanki Wanda Rybska, Władysława Cwojdzińska, Maria Talarczyk. Rozmowy przeprowadzone zostały w ramach październikowej akcji „Zapal znicz pamięci”.

Złoty Krzyż i Medal Złoty

Zbigniew Kowalczyk i Eligiusz Tomkowiak, związani z Gminą Dopiewo, zostali uhonorowani 25 sierpnia 2015 r. odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta RP. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Zbigniew Kowalczyk, Komendant Straży Gminnej w Dopiewie. Eligiusz Tomkowiak, regionalista z Dopiewa, został wyróżniony za popularyzację i upamiętnienie historii Polski Złotym Krzyżem Zasługi.

Strony