Czas Dopiewa ukazuje się od października 2011 r. na terenie Gminy Dopiewo. Jego wydawcą jest Urząd Gminy Dopiewo. Obecnie jest bezpłatnym, kolorowym miesięcznikiem. 
Czas jest następcą Echa Dopiewa,  dlatego ukazuje się w szacie graficznej nadanej jego ostatnim numerom.

Nakład: 13.000 egz. w wersji papierowej i wersja elektroniczna (pdf) udostępniana za pośrednictwem strony dopiewo.pl
Redaktor naczelny: Adam Mendrala
Kontakt do redakcji: czas@dopiewo.pl
Urząd Gminy Dopiewo - Redakcja „Czasu Dopiewa”, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Wydania archiwalne znajdują się do pobrania na stronie Wydania archiwalne.