Nabór w UG

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i ewidencji dróg w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wymiar czasu pracy - 1 etat. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres Urzędu Gminy Dopiewo, w terminie do dnia 13 września 2016 r.
Relacja z sesji Rady Gminy

Relacja z XXI sesji Rady Gminy

Podczas XXI sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 sierpnia 2016 r. radni podjęli 17 uchwał w tym: uchwalili 3 plany miejscowe, zatwierdzili regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dopiewo, określili tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego.
plakat

AGRO SHOW 23-26 września 2016, Bednary

Przed nami osiemnasta edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, która organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 23-26 września w Bednarach koło Poznania.
Straż Gminna w Dopiewie

Dzień Strażnika Gminnego

29 sierpnia przypada Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Wszystkim strażnikom pełniącym służbę w Straży Gminnej w Dopiewie, życzymy wszystkiego najlepszego! Głównym zadaniem Straży Gminnych jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa. Święto Straży Gminnej i Miejskiej obchodzimy w Polsce od 19 lat.
Linia 727

Nowe powakacyjne rozkłady jazdy

Informujemy Państwa o nowych powakacyjnych rozkładach jazdy komunikacji wewnątrz gminnej linii: 791, 792, 798 i 799, 729, 727, 716, 703. Kolei Wielkopolskich i odjazdy pociągów ze stacji w Dopiewie i Palędziu. Linie komunikacji gminnej zostały dopasowane do kursowania autobusów i pociągów.
ZUS

Po godzinach… ZUS

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00. Liczymy, że dzięki tej decyzji, uda nam się podnieść komfort obsługi.
legalna kultura

Zależy mi na kulturze

Fundacja Legalna Kultura wraz z partnerami strategicznymi: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, realizuje projekt „Kultura na Widoku”.
Leśna Chatka Kubusia Puchatka

Projekt - Żłobek „Leśna Chatka Puchatka”

Projekt Żłobek „Leśna Chatka Puchatka” zakłada stworzenie we wsi Zakrzewo 17 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od września 2016 do sierpnia 2017 opieką żłobkową 17 dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Dopiewo i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.
Herb Gmina Dopiewo

Nabór na stanowisko kierownika referatu

Urząd Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane będą w formie pisemnej, składane osobiście lub przesłane pocztą, w terminie do 25.08.2016 roku (decyduje data wpływu aplikacji do kancelarii urzędu) na adres Urzędu Gminy Dopiewo.

Strony