Przejdź do treści
Przebudowa ul. Leśnej w Palędziu

Rozpoczął się kolejny etap przebudowy ul. Leśnej w Palędziu związany z budową sieci kanalizacji deszczowej. W związku z trwającymi i planowanymi inwestycjami w miejscowościach: Dąbrówka, Palędzie i Gołuski od poniedziałku 08.07.2024 r. obowiązuje zmieniona organizacja ruchu, która ma na celu przyśpieszenie prac i zmniejszyć utrudniania dla mieszkańców.

W związku z powyższym ul. Leśna na odcinku od ul. Pocztowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. 

Na wyżej wskazanym odcinku umożliwiony zostanie tylko i wyłącznie dojazd mieszkańcom do posesji, ruchu komunikacji publicznej (do 15.07.2024 r.) oraz ruch pojazdów budowlanych.

Na pozostałym odcinku ul. Leśnej od przejazdu kolejowego do remizy OSP ruch dwukierunkowy zostanie zachowany.

Objazd wytyczony został dla obu kierunków ul. Wzdłuż Torów, Malinową oraz Pocztową. Przewidywany termin wprowadzonych utrudnień: ok. 2 miesięcy.

Przebudowa ul. Leśna w Palędziu 07.2024

Ze względu na prowadzone inwestycje mogą wystąpić również opóźnienia w rozkładzie jazdy komunikacji wewnętrznej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Uczestnikom ruchu zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w strefie prowadzonych robót oraz stosowanie się do poleceń pracowników budowlanych.

M. Juskowiak

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak