Przejdź do treści
Spotkanie z Posłem na Sejm RP

Wójt Gminy Dopiewo Sławomir Skrzypczak spotkał się z Posłem na Sejm RP Jakubem Rutnickim (zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) i Dyrektorem GOSiR Marcinem Napierałą, rozmowy dotyczyły możliwości wnioskowania o dofinansowanie zewnętrze na infrastrukturę sportową. 

Podczas spotkania poruszono temat złożonego przez Gminę Dopiewo wniosku na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu, w ramach programu „Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2024” oraz możliwości starania się o środki zewnętrzne na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.

Ponadto omówiono kwestie rewitalizacji istniejących boisk „Orlik 2012” w Dopiewie i w Skórzewie.

M. Juskowiak

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak