Przejdź do treści
Podpisanie umowy UMWW- Pięknieje Wielkopolska Wieś

Wójt Gminy Dopiewo – Sławomir Skrzypczak podpisał dzisiaj w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umowy na dofinansowanie dwóch projektów z Programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, zgłoszonych przez Sołectwa Dopiewo i Konarzewo. Podczas zawierania umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Wójtowi towarzyszyli przedstawiciele Sołectw: Sołtys Sołectwa Dopiewo – Pan Tadeusz Bartkowiak i Lider Grupy Odnowy Wsi - Pan Jakub Kortus, a także Sołtys Sołectwa Konarzewo – Pani Hanka Antkowiak-Janaszak wraz z członkiem Rady Sołeckiej i Grupy Odnowy Wsi - Panem Ryszardem Wojtaszem. 

Pierwszy projekt pn. „Na pumptracku jeździmy, na pumptracku skaczemy – tak się w sołectwie integrujemy! – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Konarzewie”  dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack. Ponadto planowane jest zamontowanie infrastruktury rowerowej: stojaków na rowery i stacji naprawy, a także małej architektury: stołów piknikowych, ławek parkowych oraz koszy na śmieci. 

Celem projektu jest zagospodarowanie wspólnej przestrzeni i stworzenie atrakcyjnego miejsca do spędzania czasu dla wszystkich mieszkańców. Zachęcając do podejmowania aktywności fizycznej, bezpiecznej zabawy i odpoczynku w przyjaznym, zielonym otoczeniu.

Szacowany koszt całkowity przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem to ponad 295 tys. zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 70 tys. zł.

Drugim projektem który otrzymał dofinasowanie jest "Dopiewska Strefa Rodzinna – zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Dopiewo poprzez budowę placu zabaw". To realizacja kolejnego etapu Strefy Rodzinnej w Dopiewie obejmującego swoim zakresem budowę placu zabaw, elementów małej architektury, oświetlenia i monitoringu. Projekt jest kolejną inwestycją realizowaną na terenie Gminy Dopiewo, na dofinansowanie której udało się pozyskać środki w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Celem projektu jest rozwój i uatrakcyjnienie miejsc czynnego wypoczynku, sportu i rekreacji dla rodzin z dziećmi, dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Koszt inwestycji wynosi 549 tys. zł, z czego 70 tys. zł stanowi otrzymane dofinansowanie. 

Do tegorocznej XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono w sumie 278 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 239 projektów, a dofinansowanie otrzymało 192 projekty.

Podpisanie umowy UMWW- Pięknieje Wielkopolska Wieś
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Patrycja Michałowska


Patrycja Michałowska