Przejdź do treści
kosciół w zakrzewie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZAK/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. dla zadania pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie wraz z wykonaniem witraży i przebudową instalacji elektrycznej w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie", dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Parafia pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie zaprasza do złożenia oferty na realizację inwestycji pn. „Prace restauratorskie i konserwatorskie wraz z wykonaniem witraży i przebudową instalacji elektrycznej w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie”.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.     

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załączników do niniejszego zapytania.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak