Przejdź do treści
Sławomir Skrzypczak - Wójt Gminy Dopiewo

Sławomir Skrzypczak – Wójt Gminy Dopiewo i Wojciech Siedlecki – Prezes Zarządu firmy YOCAM Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę ścieżki łączącej Palędzie z Gołuskami. Wartość inwestycji to 9,5 mln zł. Budowa rozpocznie się jeszcze w czerwcu.

Na długo wyczekiwanej przez mieszkańców przebudowie drogi powiatowej - powstanie prawie 2 km ścieżka pieszo - rowerowa z kostki betonowej z mikrofazą na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w Gołuskach. Wykonane zostanie również: oświetlenie, zatoki autobusowe i odwodnienie. Posadzone będą drzewa i krzewy oraz usunięte zostaną kolizje mediów.

Dzięki wykonaniu inwestycji poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na tym odcinku. 

ścieżka pieszo-rowerowa Palędzie-Gołuski
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak