Przejdź do treści
podpisanie umowy na ul. Leśną

Sławomir Skrzypczak – Wójt Gminy Dopiewo i Bartosz Nadrowski – Prezes Zarządu firmy INFRADROG Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę ulicy Leśnej w Palędziu. Wartość inwestycji to ponad 2,69 mln zł przy dofinansowaniu w wysokości 1,63 mln zł. Budowa rozpocznie się jeszcze w czerwcu. 

Inwestycje obejmuje swoim zakresem budowę 0,486 km ulicy Leśnej w miejscowości Palędzie o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z odwodnieniem. Wybudowany zostanie również chodnik, zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. 

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do budynków użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem.

Gmina Dopiewo w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo " otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 1,63 mln zł. 

Planowane zakończenie to grudzień 2024 roku.

Belka PROW
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak