Przejdź do treści
30-lecie patrona Szkoły Podstawowej w Dopiewie

Szkoła w Dopiewie obchodziła 30-lecie nadania imienia. Patronem jej został Jan Brzechwa, autor znanych bajek dla dzieci, m.in. „Akademii Pana Kleksa”, „Kaczki Dziwaczki” czy „Na wyspach Bergamutach”. Na uroczystości rocznicowej w szkole pojawili się m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty – Igor Bykowski, Wójt Gminy Dopiewo – Sławomir Skrzypczak i Grzegorz Tomczak – mieszkający w Dopiewie piosenkarz, który napisał i skomponował hymn szkoły. Świętowała cała szkolna społeczność – jej uczniowie, nauczyciele i pracownicy. 

Uczestników powitała dyrektor szkoły - Violetta Czerniak, która w swoim przemówieniu nawiązała do ponadczasowych wartości, jakie niosą utwory patrona, propagujące kulturę i piękno języka polskiego, i  do czasów swojej poprzedniczki Marianny Budzisz, która prowadziła szkołę, gdy polonistka Maria Tomczak zaproponowała Brzechwę na patrona. Dyrektor wyliczyła zmiany, jakie zaszły w ciągu 21 lat jej dyrektorowania. Wspomniała, że na 10-lecie szkoła otrzymała sztandar, na 20-lecie powstało stowarzyszenie „Razem z Brzechwą” a na 30-lecie szkoła zakłada profil na Facebooku. 

Sławomir Skrzypczak i Violetta Czerniak podczas obchodów 30-lecia szkoły w Dopiewie

Z kolei Wójt – Sławomir Skrzypczak nie krył radości z możliwości powrotu w szkolne mury, bo jest absolwentem Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Dopiewie. Podkreślił, że Jubilatka jest kontynuatorką tradycji dopiewskiej oświaty, sięgających końca XIX w. Zwrócił uwagę na kilka ważnych momentów w ciągu ostatnich 30 lat, wpływających na funkcjonowanie placówki: w 1996 r. – przekazanie szkoły samorządowi, w 1999 r. – podział jej na podstawówkę i gimnazjum, w 2003 r. – połączenie szkoły i przedszkola w Zespół Szkolno-Przedszkolny, w 2018 r. - wchłonięcie gimnazjum przez Szkołę Podstawową, w ramach kolejnej reformy polskiej edukacji. Życzył szkole, by była miejscem, do którego chętnie się wraca i pożytecznie spędza się czas, uczy się i pracuje, a opuszczający ją uczniowie byli dobrze przygotowani do dalszych etapów życia i byli jej jak najlepszą wizytówką.

Dzieci przygotowały program artystyczny, obejmujący muzykę i śpiew, taniec i teatr, przenosząc gości do świata bajek i wartości Jana Brzechwy. 

Adam Mendrala,
Fot. PM, AM

30-lecie Szkoły Podstawowej w Dopiewie
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak