Przejdź do treści
Zdjęcie ze Zgromadzenia Walnego Zarządu Społki Wodnej

8 maja odbyło się walne zgromadzenie Zarządu Spółki Wodnej do eksploatacji wodociągu w Dopiewie, na którym przedstawiono sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2023 r. oraz plan nakładów inwestycyjnych na 2024 r.

Podczas zebrania Przewodniczący Zarządu omówił celowość budowania drugiego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności ok. 500 m3. Jedną z uchwał głosowanych podczas zebrania było wybranie nowego członka zarządu - Władysława Olejnika. 

MJ

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Patrycja Michałowska


Michał Juskowiak