Przejdź do treści
Aubotus 729 jadący z Poznania do Dopiewa - fot. ZTM Poznań

ZTM Poznań z myślą o Młodzieży zamieszkującej zarówno w Poznaniu jak i w podpoznańskich gminach, w tym w gminie Dopiewo, oferuje oprócz "tradycyjnej" ulgi 50%, korzystne dla tej grupy odbiorców bilety specjalne na sieć (autobusy i tramwaje) - Bilet na rok szkolny i Bilet Semestralny.

Bilet na rok szkolny

Bilet w bardzo atrakcyjnej cenie, którego okres obowiązywania zawiera się zawsze pomiędzy datami 1.09-30.06 – czyli ważny jest na 10 miesięcy roku szkolnego. Bilet ten na strefę A kosztuje 417,10 zł, natomiast dla Młodzieży z gminy Dopiewo, dojeżdżającej do Poznania będzie to koszt strefy A+B+C (Poznań – Dopiewo) 707,00 zł. W przypadku poruszania się w gminie Dopiewo (strefa B+C) to wydatek 350,00 zł, samo Dopiewo – (strefa C) 203,30 zł. Bilet dla Młodzieży z gminy Dopiewo, mieszkającej w miejscowościach znajdujących się w strefie B (np. Skórzewo) dojeżdżającej do Poznania, to koszt strefy A+B – 520,70 zł.

Bilet Semestralny

Jest to bilet okresowy na 120 lub 150 dni. Bilet Semestralny na 120 dni, na strefę A (Poznań) kosztuje 172,00 zł, na strefę A+B (np. Poznań – Skórzewo) 230,00 zł, na strefę A+B+C (Poznań – Dopiewo) – 309,00 zł, natomiast Bilet Semestralny na 150 dni na strefę A to wydatek 202 zł, na strefę A+B - 273,00 zł, na strefę A+B+C – 373,00 zł.

Bilet dla uczniów szkół podstawowych – tylko 5 zł miesięcznie

Uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi mogą korzystać z rocznego biletu specjalnego. Bilet obowiązuje od 1 października do 30 września kolejnego roku na strefę A+B+C+D i kosztuje 60 zł (5 zł na miesiąc).

Kto może kupić taki bilet?

Uprawnioną grupą do zakupu biletów Bilet na rok szkolny i Biletu Semestralnego są Dzieci i Młodzież od 1 października roku w którym kończą 7. rok życia do ukończenia 23 roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi. Warunkiem korzystania z powyższych biletów jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub imiennej karty PEKA czy też Aplikacji PEKA, z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

O ile bilet na rok szkolny dostępny jest dla Dzieci i Młodzieży, dla Studentów najkorzystniejszy jest już tylko Bilet Semestralny.
Warunkiem korzystania z Biletu Semestralnego przez Studenta jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej (ELS*), która może być identyfikatorem biletu okresowego i nośnikiem tPortmonetki lub imiennej karty PEKA czy też Aplikacji PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu.

*ELS to karta zbliżeniowa spełniająca wymagania techniczne systemu PEKA, która nie jest emitowana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ale spełnia warunki technicznie projektu i została aktywowana w systemie PEKA.

Informacja o przysługującej uldze jest zapisywana na imiennym koncie użytkownika systemu PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub elektronicznie.

Student posiadający ELS może samodzielnie sprawdzić czy jego legitymacja może być aktywowana w systemie PEKA. W tym celu wystarczy kliknąć w link do Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich, wejść na stronę internetową MCPLS www.mcp.poznan.pl oraz postępować według znajdujących się tam wskazówek.

Lista uczelni wyższych, których słuchacze mają możliwość adaptacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do systemu PEKA:

 1. Akademia Muzyczna w Poznaniu
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 
 3. Collegium Da Vinci w Poznaniu, 
 4. Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu, 
 5. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie, 
 6. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 
 7. Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, 
 8. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytutu Badawczy, 
 9. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, 
 10. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, 
 11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, 
 12. Politechnika Poznańska, 
 13. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, 
 14. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 
 15. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 17. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 18. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 
 19. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
 20. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu,
 21. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu,
 22. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
 23. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu,
 24. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Studentów innych szkół wyższych zachęcamy do korzystania z zalet systemu PEKA podczas codziennych podróży tramwajami i autobusami na liniach ZTM. Jeżeli ELS spełnia warunki systemu PEKA, można ją aktywować i korzystać z taryfy biletowej na takich samych zasadach jak dzięki standardowej karcie PEKA.
W danym czasie można korzystać tylko z jednego identyfikatora w systemie PEKA. Jeśli wybierzemy aktywację ELS do opłacania przejazdów na liniach ZTM, wówczas nie możemy wyrobić imiennej karty PEKA i odwrotnie - jeśli wyrobimy standardową imienną kartę PEKA, nie możemy aktywować ELS.

Aktywacja Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

W celu aktywacji ELS w systemie PEKA wystarczy złożyć wniosek o adaptację karty, załączając aktualną fotografię, a następnie odwiedzić Punkt Obsługi Klienta ZTM. Wniosek o adaptację można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie.

Składanie wniosku o adaptację w formie papierowej:
Formularz w formie papierowej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu PEKA kliknij i pobierz wniosek. We wniosku należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (w tym numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy) i opcjonalnie dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz indywidualny adres e-mail, inny dla każdego złożonego wniosku. Do wniosku konieczne jest także dołączenie aktualnej fotografii. Po wypełnieniu wniosek należy przekazać w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM oraz okazać legitymację ELS. (W przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL, składający wniosek zamiast numeru PESEL podaje datę urodzenia).

Składanie wniosku o adaptację w formie elektronicznej:
W przypadku wcześniejszej rejestracji na stronie www.peka.poznan.pl i posiadania już konta w systemie PEKA, formularz w formie elektronicznej znajduje się na koncie użytkownika PEKA i w Aplikacji PEKA.
W momencie zakładania nowego konta należy przejść proces rejestracji oraz wybrać opcję adaptacji legitymacji ELS do systemu PEKA. Podczas wypełniania wniosku należy podać dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (w tym numer domu i numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), nr albumu lub legitymacji ELS, datę wydania legitymacji, nazwę uczelni, indywidualny adres e-mail inny dla każdego złożonego wniosku oraz opcjonalnie podać dane kontaktowe, tj. numer telefonu. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię. W celu ukończenia procesu adaptacji karty, należy udać się ze swoją legitymacją ELS do Punktu Obsługi Klienta ZTM, informując obsługę POK o złożeniu wniosku drogą elektroniczną.

Zaadaptowana w systemie PEKA legitymacja ELS
Podczas dokonywania adaptacji (w przypadku Studentów I roku) na ELS zapisywane jest uprawnienie do zakupu Biletu Semestralnego. ELS umożliwia też korzystanie z tPortmonetki, czyli płacenie wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży.
Studenci II roku wzwyż, którzy mają już aktywną ELS w systemie PEKA, w celu zapisania ulgi studenckiej na koncie PEKA nie muszą odwiedzać Punktu Obsługi Klienta ZTM. Ulga studencka jest zapisywana automatycznie przy przedłużeniu ważności legitymacji.

Zakup Biletów – sieć sprzedaży

Użytkownik posiadający ważną legitymację szkolną lub ELS, kartę PEKA lub Aplikację PEKA z zapisaną w systemie PEKA informacją o przysługującym uprawnieniu, może dokonać zakupu Biletu na rok szkolny lub Semestralnego w ok. 200 oznaczonych informacyjnymi naklejkami Punktach Sprzedaży Biletów - POK, biletomaty, sklepy, kioski, placówki handlowe (sieć sprzedaży znajduje się pod linkiem www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/sprzedaz-biletow/), jak również online za pośrednictwem portalu www.peka.poznan.pl oraz w Aplikacji PEKA.

W gminie Dopiewo bilety ZTM zakupić można stacjonarnie w:

 • Biletomacie nr 312 - Skórzewo/ Kościół, przystanek autobusowy,

oraz w punktach handlowych:

 • Biuro Usług Kredytowych B. Stachowiak - Dopiewo ul. Poznańska 12,
 • Dworzec PKP - Dopiewo, ul. Leśna 16,
 • Sklep Struś - Dopiewiec, ul. Szkolna 13,
 • Delikatesy Centrum - Konarzewo, ul. Poznańska 21.

Uwaga! Przy korzystaniu z tPortmonetki, aby prawidłowo naliczane były opłaty, uprawnienie do przejazdów ulgowych (50%) trzeba zapisać na karcie PEKA/ELS w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM. Wystarczy przedstawić ważne dokumenty uprawniające do ulgi i informacja taka zostanie zapisana na karcie oraz na indywidualnym koncie w systemie PEKA. Przykładając kartę po wejściu i przed wyjściem z pojazdu pobierana będzie opłata według taryfy ulgowej. W przypadku braku zapisania informacji o uldze na karcie, system PEKA będzie pobierał z tPortmonetki opłatę normalną. Koszt przykładowej, pojedynczej trasy Dopiewo PKM – Poznań Główny (autobus linii 729, tramwaj 18) przy wykorzystaniu opłaty z tPortmonetki to 2,75 zł (opłata ulgowa za 43 przystanki).

Chcesz korzystać z atrakcyjnego cenowo Biletu Semestralnego i Biletu na rok szkolny jeszcze szybciej i prościej? Możesz skorzystać z Profilu Zaufanego login.gov.pl
Osoba (powyżej 13 roku życia) posiadająca Profil Zaufany oraz korzystająca z autoryzacji przez login.gov.pl może utworzyć konto PEKA online bez konieczności osobistej wizyty w Punktach Obsługi Klientów ZTM. Jest to możliwe poprzez portal PEKA www.peka.poznan.pl, który jest dostępny na mobilnych przeglądarkach internetowych. Po założeniu konta PEKA z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości przez profil zaufany login.gov.pl, można
uruchomić Aplikację PEKA i zakupić Bilet Semestralny lub Bilet na rok szkolny bez konieczności wizyty w POK.
Uwaga! Przy braku zapisanej na koncie Użytkownika informacji o przysługującym uprawnieniu należy pamiętać, aby posiadać przy sobie i okazać podczas kontroli ważną legitymację szkolną lub ELS.

Aplikacja PEKA

Każdy Użytkownik posiadający wcześniej kartę PEKA posiada też konto w systemie PEKA, tym samym, może po ściągnięciu Aplikacji od razu się do niej zalogować.

Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store, zarówno na urządzenia z systemem Android jak i iOS.

Logowanie do Aplikacji odbywa się za pomocą tych samych danych, jakie były używane do logowania na stronie internetowej PEKA (SOP). Uzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe przy użyciu linku "Nie pamiętam hasła" na stronie logowania w Aplikacji lub SOP. Po podaniu adresu e-mail, na który zarejestrowane jest konto, Użytkownik otrzymuje link do resetu hasła. Innym sposobem odzyskania danych do logowania jest zwrócenie się do POK i okazanie dokumentu tożsamości. Logowanie możliwe jest także za pośrednictwem login.gov.pl (Profil zaufany), jednak do dodania lub zmiany adresu email niezbędne jest posiadania hasła do konta.

Aplikacja PEKA jest formą identyfikatora konta Użytkownika i realizuje m. in. następujące funkcjonalności:

 • prezentacja danych identyfikujących Użytkownika i informacji zapisanych na jego koncie na temat posiadanych Biletów okresowych oraz uprawnień do ulg (wykorzystywana podczas kontroli biletów),
 • doładowanie i prezentacja salda tPortmonetki,
 • prezentacja stanu punktów Programu Premiowego,
 • prezentacja i obsługa kont dołączonych,
 • zakup i przedłużenie Biletów okresowych,
 • prezentacja historii transakcji (dla Biletów okresowych - do 12 miesięcy, dla tPortmonetki - do 3 miesięcy).

Podczas kontroli biletowej należy okazać aktywny ekran główny Aplikacji PEKA z wygenerowanym przez Aplikację QR-kodem identyfikującym użytkownika i aktualne bilety okresowe w systemie PEKA.

Aplikacja PEKA to wygodny identyfikator cyfrowy konta Użytkownika w systemie PEKA. Jeśli korzystamy wyłącznie z biletów okresowych, posiadanie Aplikacji jest najwygodniejsze. Zakładając elektroniczne konto Użytkownika w systemie PEKA można zdecydować się wyłącznie na Aplikację, ale w każdej chwili można również zamówić kartę PEKA, która umożliwia korzystanie z taryfy przystankowej za pomocą tPortmonetki. W taryfie przystankowej płaci się wyłącznie za liczbę przejechanych przystanków, niezależnie od czasu podróży (w tym celu po każdym wejściu do pojazdu i przed jego opuszczeniem należy przyłożyć kartę do czytnika PEKA). Korzystanie z biletów przystankowych z tPortmonetki jest możliwe wyłącznie przy pomocy karty PEKA lub ELS. Jeśli tPortmonetka została doładowana przez Aplikację PEKA konieczne jest wykonaniu e-transferu doładowanych środków (przeniesienie ich na kartę PEKA/ELS).

Informacje praktyczne, dotyczące Aplikacji
Okazywanie podczas kontroli biletów Aplikacji przez inną osobę niż Użytkownik, którego dane osobowe prezentowane są na aktywnym ekranie głównym Aplikacji PEKA jest niedozwolone i traktowane równoznacznie z brakiem biletu.

Po wylogowaniu z Aplikacji PEKA ponowne logowanie na to samo konto możliwe jest nie częściej niż 1 raz na 24 h. Powyższe ograniczenie czasowe nie obowiązuje przy wylogowaniu i zalogowaniu na tym samym urządzeniu w ramach tej samej zainstalowanej aplikacji (bez jej reinstalacji lub modyfikacji). Wylogowanie nie powoduje usunięcia danych Użytkownika zapisanych w Systemie PEKA.

Autoryzacja Użytkownika wymaga podania kodu PIN. Po wylogowaniu się z Aplikacji, ponowne logowanie wymaga każdorazowo ustalenia kodu PIN.

Można równolegle posiadać Aplikację PEKA i kartę PEKA/ELS oraz korzystać z obu (Aplikacji i karty) w zależności od potrzeb.

Bilet Bus-Tramwaj-Kolej dla osób korzystających podczas dojeżdżania z Gminy Dopiewo do Poznania z transportu kolejowego

Bus-Tramwaj-Kolej jest to kolejowy, imienny bilet miesięczny, który obowiązuje na obszarze około 50 kilometrów od Poznania w pociągach osobowych Kolei Wielkopolskich i POLREGIO, a także uprawnia do podróżowania liniami organizowanymi przez ZTM Poznań. W 2012r. wprowadziły go Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Uwaga! Biletu Bus-Tramwaj-Kolej nie można zapisać i okazać do kontroli poprzez kartę PEKA/ELS i Aplikację PEKA.

Bilety kolejowe BTK dostępne są w kasach kolejowych, u obsługi konduktorskiej w pociągach
oraz za pośrednictwem stron https://bilet.wielkopolskiebilety.pl/ i https://bilety.polregio.pl/.
Ceny biletu ulgowego z oferty Bus-Tramwaj-Kolej:

 • W strefie A+B+C (Poznań – Dopiewo, koleje + autobusy + tramwaje) to dla Dzieci i Młodzieży 202,98 zł /m-c, dla Studentów 195,02 zł / m-c,
 • Przejazd pociągiem tylko ze strefy C do strefy A, bez poruszania się autobusami w strefie B i C, z możliwością poruszania się autobusami i tramwajami w strefie A, to dla Dzieci i Młodzieży 168,81 zł /m-c, dla Studentów 162,19 zł /m-c,
 • Przejazd pociągiem ze strefy C (z możliwością poruszania się w strefie C autobusami) do strefy A (bez poruszania się autobusami w strefie B), z możliwością poruszania się autobusami i tramwajami w strefie A, to dla Dzieci i Młodzieży 181,56 zł /m-c, dla Studentów 174,44 zł m-c.

Bilety grupowe oraz tańsze przejazdy zorganizowane dla uczestników imprez i wydarzeń

Bilet grupowy dla uczniów szkół podstawowych: 30 uczniów i 2 opiekunów – takim biletem podróżuje powyższa grupa osób za 50,00 zł! Jest to oferta mająca ułatwić opiekunom grup uczniów ze szkół podstawowych zorganizowanie przejazdu transportem na liniach ZTM Poznań. Koszt 10-godzinnego biletu to 50,00 zł. Bilet obowiązuje we wszystkich strefach taryfowych: A+B+C+D. Na podstawie biletu grupowego może podróżować do 30 uczniów szkół podstawowych i maksymalnie dwóch opiekunów.

Bilet grupowy można kupić w Punktach Obsługi Klienta ZTM oraz w biletomatach stacjonarnych.
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/przejazdy-zorganizowane/

Tańsze przejazdy zorganizowane dla uczestników imprez i wydarzeń

Jest to oferta dla uczestników imprez i wydarzeń trwających do 14 dni. Obejmuje ona uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych, religijnych, naukowych, gospodarczych, sportowych, artystycznych, rozrywkowych itp., w zorganizowanych grupach - liczących nie mniej niż 10 osób. Opłata za osobę w przedziale od 100 do 1000 uczestników wynosi 2,50 zł, powyżej 1000 uczestników - 1,50 zł. Czas korzystania z przejazdów to 12 godzin określonych w umowie we wszystkich strefach obsługiwanych przez ZTM.
Zainteresowanych zakupem tańszych przejazdów ZTM prosi o przesłanie na adres e-mail @email następujących informacji, niezbędnych do sporządzenia projektu umowy:

 • pełne dane firmy/instytucji,
 • osoby upoważnione do podpisania umowy,
 • osoby wskazane do kontaktu z ZTM w sprawach związanych z umową,
 • liczba uczestników, dla których sprzedane mają być bilety,
 • rodzaj wybranych biletów i okres ich ważności,
 • dane niezbędne do wystawienia faktury

Umowa zawarta pomiędzy ZTM a organizatorem imprezy/wydarzenia, określa warunki przejazdów:

 • dokumenty przewozu,
 • termin,
 • opłatę.

Więcej informacji pod numerem tel.: 61 834 61 07
Rozpoczęcie załatwiania formalności związanych z umową konieczne jest nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem imprezy/wydarzenia.
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/przejazdy-zorganizowane/ 

System OPS w Pojazdach

Dla osób, które środkami komunikacji podróżują okazjonalnie lub z jakiegoś powodu nie posiadają przy sobie identyfikatora w postaci Karty PEKA/ELS lub Aplikacji, ZTM oferuje możliwość zakupu biletu bezpośrednio w czytniku znajdującym się w pojeździe - za pomocą karty płatniczej lub telefonu z funkcją płatności zbliżeniowych.
Oferta OPS umożliwia zakup biletów jednorazowych normalnych i ulgowych na 15, 45, 90 min oraz na 24 godz. ważnych strefie A lub w strefach ABCD. Koszt zakupu biletów zawarty jest w aktualnej taryfie ZTM https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/taryfa-biletowa/.

Przykładowa cena biletu w przypadku podróży z Dopiewa do Poznania (bilet 90 min ulgowy) to kwota 4,00 zł. Jest to opłata czasowa i upoważnia do przesiadek w ramach wykupionego czasu.

Urządzenie nie drukuje biletów w formie papierowej, a kontrola polega na zbliżeniu telefonu lub karty płatniczej do czytnika kontrolera.

Łączenie kont Użytkowników systemu PEKA

Przydatną funkcją, ułatwiającą rodzicom utworzenie i zarządzanie kontem dziecka poprzez np. zakup dla niego biletu, przeglądanie informacji na temat zapisanej ulgi oraz historii transakcji czy też składanie reklamacji, jest łączenie kont Użytkowników systemu PEKA.

Aby połączyć konto rodzica z kontem dziecka, po zalogowaniu na koncie rodzica trzeba kliknąć w zakładkę "Dołącz konto dziecka".

Jak utworzyć nowe konto PEKA dla dziecka z konta rodzica, jeśli dziecko nie ma jeszcze utworzonego konta w systemie PEKA? - po wejściu w zakładkę "Dołącz konto dziecka" należy kliknąć w opcję "Utwórz nowe konto" i po potwierdzeniu złożenia wniosku (poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e mail), konto zostanie automatycznie utworzone i dołączone do konta rodzica.
Ważną informacją jest, że po osiągnięciu pełnoletności przez dziecko, którego konto zostało dołączone do konta rodzica, następuje automatyczne rozłączenie kont.

Gdzie zgłaszać usterki występujące w pojazdach?

Usterki występujące w pojazdach poszczególnych przewoźników można zgłaszać na podane poniżej adresy, pod numerami telefonów (umieszczonymi również w pojazdach) oraz poprzez POZnan*KONTAKT - tel. 61 646 33 44

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o. 60-244 Poznań ul. Głogowska 131/133 tel. 61 839 60 00 (centrala) fax 61 839 60 09 www.mpk.poznan.pl @email
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. 62-052 Komorniki ul. Zakładowa 1 tel. 61 810 81 55 fax 61 810 81 39 www.pukkomorniki.pl @email
 • TPBUS Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Rokietnicka 23 tel. 61 814 67 92 fax 61 814 71 37 www.tpbus.com.pl @email.

Gdzie zgłaszać usterki występujące w biletomatach?

Usterki można zgłaszać na poniższe adresy, umieszczone również na automatach biletowych:

 • Mennica Polska - tel.: +48 22 583 91 02 lub e-mail: @email
 • Mera Operator - tel.: +48 22 437 92 85, 22 724 40 99 lub e-mail: @email

W treści zgłoszenia w miarę możliwości należy podać:

 • datę i godzinę zdarzenia, ponieważ system pozwala weryfikować czy w tym czasie transakcja przebiegła prawidłowo,
 • numer lub dokładną lokalizację automatu,
 • kwotę, za którą zamierzaliśmy zakupić bilet,
 • rodzaj biletu, który zamierzaliśmy kupić,
 • sposób zwrotu ewentualnej reklamacji: gotówka czy karta płatnicza,
 • numer telefonu do kontaktu.

Reklamacje dotyczące transakcji realizowanej w biletomacie stacjonarnym złożone za pośrednictwem ZTM, zostaną przekazane do Operatora w celu rozpatrzenia. Reklamacja będzie rozpatrzona zgodnie z terminami wskazanymi przez Operatora.
https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/sprzedaz-biletow/.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
fot. https://www.ztm.poznan.pl/

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


R... K...