Przejdź do treści
Miasteczko Festynowe

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy organizacji tzw. „miasteczka festynowego” podczas wydarzenia plenerowego Dni Gminy Dopiewo 2024. Czekamy na oferty, które mogą dotyczyć: albo obsługi kompleksowej (na zasadzie wyłączności), albo obsługi w zakresie częściowym (gastronomia, handel, rozrywka - w tym karuzele, itp.dni ).

Termin składania ofert: 10 maja 2024 r. do godz. 14:00. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „OFERTA: DNI GMINY DOPIEWO 2024 – miasteczko festynowe”. Można je składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Dopiewo lub wysłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy). Adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.

Dni Gminy to największe doroczne wydarzenie plenerowe w Gminie Dopiewo - w ubiegłych latach uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób. W programie tegorocznych Dni Gminy Dopiewo są: koncerty gwiazd muzyki rozrywkowej (KOMBII, EX MAANAM, The Move, zabawa taneczna, animacje dla dzieci i nie tylko). Termin wydarzenia: 1 czerwca (sobota) - godziny wydarzenia: 16:00-: 2:00. Miejsce: plac gminny w Dopiewie przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Wyzwolenia.

Każda oferta powinna zawierać :

 • informacje o doświadczeniu Oferenta,
 • oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i wszelkich atestów wymaganych przepisami prawa, dotyczących spełnienia przez oferenta norm bezpieczeństwa.
 • propozycję kwoty za wyłączność (kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, które Wykonawca wyłoniony w drodze tego postępowania, zobowiązuje się wpłacić na rzecz Gminy Dopiewo do 1 czerwca 2024 r. - na konto Gminy Dopiewo),
 • informację o zapewnieniu koordynacji spraw związanych z obsługą (w oferowanym zakresie, w miejscu wydarzenia) i o gotowości do wizji lokalnej terenu,
 • oświadczenie o respektowaniu rygorów epidemicznych, w przypadku konieczności ich zastosowania,
 • dane osoby do kontaktu z Gminą (tel., e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma).

Oferta w części gastronomicznej powinna zawierać informacje o:

 • ilości gwarantowanych punktów konsumpcyjnych, tzw. „ogródków”, miejsc siedzących, w tym ilości miejsc siedzących pod parasolami, przeznaczonych dla konsumujących,
 • proponowanym menu (atutem będzie różnorodność menu), wraz z cennikiem,
 • zapewnieniu dla Gminy Dopiewo talonów konsumpcyjnych (talony na posiłek i napój: 200 sztuk typu „standard” i 125 sztuk typu „VIP” - z określeniem menu mieszczącego się w talonie).

Oferta w części handlowej powinna zawierać informacje o:

 • asortymencie proponowanych stoisk handlowych na placu (usługi, sprzedaż, zabawki, rękodzieło, biżuteria, inne).

Oferta w części rozrywkowej powinna zawierać informacje o:

 • ilości i rodzaju gwarantowanych rozrywek dla dzieci,
 • urządzeniach wesołego miasteczka - karuzele i inne urządzenia, wraz ze zdjęciami, podaniem grupy wiekowej, do której są przeznaczone i cennikiem.

Dodatkowe informacje:

 • organizator zastrzega sobie prawo do organizacji stoiska własnego i partnerów organizacyjnych wydarzenia, o charakterze informacyjnym, promocyjnym, charytatywnym, itp.
 • organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia w miejscu wydarzenia tzw. „dmuchańców”, które będą udostępniane bezpłatnie uczestnikom wydarzenia (co powinni mieć na uwadze oferenci, których oferta dotyczy części rozrywkowej).

Szczegóły programu zostaną podane na stronie dopiewo.pl i gminnym profilu na fb - tutaj

Kontakt: Adam Mendrala, tel. 512 465 109 

AM, fot. Arch. UG

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak