Przejdź do treści
Herb Gmina Dopiewo

Wójt Gminy Dopiewo zarządzeniem Nr 902/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrzewo. 

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dopiewo. 

BIP - Gmina Dopiewo - Zarządzenie Nr 902/2024 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrzewo, wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo lub pod numerem tel. 61 89 06 403.

Patrycja Nadstoga

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak