Przejdź do treści
Dofinansowanie - Dąbrówka

240 010 zł - takie dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu, który ma na celu pobudzenie potencjału mieszkańców Dąbrówki uzyskała radna sołecka Dąbrówki, Joanna Prażmowska. Projekt zajął 50 miejsce wśród 1997 złożonych wniosków i był jednym z 204 przeznaczonych do dofinansowania. 

Projekt zakłada aktywne włączenie co najmniej 300 mieszkańców w życie społeczne Dąbrówki, poprzez stworzenie kompleksowej Strategii Rozwoju Wsi oraz projektu zagospodarowania Zabytkowego Parku. Ta inicjatywa nie tylko ożywi przestrzeń naszej Gminy, ale stanie się fundamentem dla dalszego rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Jej wyjątkowość polega na połączeniu idei rozwoju (ziarno) z miejscem jego realizacji (ziemia). W fazie realizacji projekt przewiduje zawiązanie grupy inicjatywnej, która przy aktywnym udziale mieszkańców opracuje strategię odpowiadającą na realne potrzeby wsi. Proces ten będzie transparentny i szeroko komunikowany, a jego wyniki konsultowane z władzami gminy. 

Zasadniczą treścią projektu jest rewitalizacja Zabytkowego Parku oraz organizacja eventów (śniadania na trawie, ćwiczenia, warsztaty), które będą miały na celu integrację i współpracę na rzecz lepszej przyszłości Dąbrówki. Każdy mieszkaniec będzie mógł wnieść swój wkład i mieć realny wpływ na kształt wspólnej przestrzeni.

red

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak