Przejdź do treści
NGO - organizacje pozarządowe

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie pływacko-ratownicze", złożoną przez Klub Taneczno-Sportowy Activus

OFERTA

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak