Przejdź do treści
lipa drobnolistna w Dąbrówce - pomnikiem przyrody

Oddolna inicjatywa uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce znalazła potwierdzenie w Uchwale Rady Gminy Dopiewo. 

W 2022 roku uczniowie klasy ósmej skierowali do Rady prośbę o ustanowienie pomnikiem przyrody okazałej lipy rosnącej przy szkole w zabytkowym parku. Inicjatywę bardzo mocno wspomogło Sołectwo Dąbrówka z Sołtys Barbarą Plewińską na czele. Rada Gminy po uzyskaniu wszelkich uzgodnień przychyliła się do tej prośby. 

W miniony piątek odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli władz gminy – Zastępcy Wójta Gminy Dopiewo Pawła Jazy i Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty – Justina Nnorom, a także przy udziale absolwentów, uczniów, grona pedagogicznego i rodziców, podczas którego wnioskodawcy odsłonili tabliczkę z napisem „Pomnik przyrody

Lipa drobnolistna w parku w Dąbrówce ma 23,8 m wysokości, a jej obwód wynosi 286 cm.

Uroczystość odsłonięcia tabliczki "pomnik przyrody"
Uroczystość odsłonięcia tabliczki "pomnik przyrody"
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak