Przejdź do treści
Nagrody Sportowe Powiatu Poznańskiego za rok 2023 - nabór wniosków

Nagrody dla sportowców i trenerów

Powiat Poznański ogłosił nabór wniosków dla sportowców i trenerów o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego za rok 2023. Nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne, które w poprzednim roku osiągnęły wysokie wyniki sportowe, ale także trenerzy, którzy prowadzą szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Składanie wniosków

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od 19.02.2024 r. do 11.03.2024 r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, regulaminem oraz wzorami wniosków na stronie Starostwa Powiatowego: https://powiat.poznan.pl/nagrody-sportowe-powiatu-poznanskiego-za-rok-2023/.

opr. Rafał Król
graf. Powiat Poznański

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


R... K...