Przejdź do treści
NGO - organizacje pozarządowe

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego:

Zadanie publiczne pn. „SPORTOWE WAKACJE Z INTEGRO”, złożoną przez Fundację Rozwoju INTEGRO

OFERTA

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Rafał Król


Michał Juskowiak