Przejdź do treści
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny zorganizowany w jednostce OSP Zakrzewo

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Głównym zadaniem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej "Młodzież Zapobiega Pożarom" przeprowadza się od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego wśród dzieci i młodzieży, a rywalizacja polega na wypełnieniu pisemnego testu (40 pytań), ale także zadaniach praktycznych i odpowiedziach ustnych (finał). 

Uczestnicy podzieleni są na trzy grupy:
- I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
- II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
- III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje

17 lutego (sobota) w jednostce OSP Zakrzewo miały miejsce gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Wzięły w nich udział druhny i druhowie z Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczej Straży Pożarnej Palędzie, Ochotniczej Straży Pożarnej Zakrzewo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Dopiewo. Dzięki rozwiązaniu testu wyłoniono zwycięzców, którzy będą reprezentować nasze ochotnicze straże pożarne na kolejnym etapie turnieju.

Wręczenie dyplomów zwycięzcom etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w OSP Zakrzewo

OTWP - szczebel powiatowy

Gminę Dopiewo w swoich grupach wiekowych na szczeblu powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej będą reprezentować:

I grupa wiekowa (klasy I-IV):
- Martyna Dorna - OSP Zakrzewo (pierwsze miejsce),
- Nikola Przybylska - OSP Zakrzewo (drugie miejsce).

II grupa wiekowa (klasy V-VII):
- Kacper Kaczyński - OSP Dopiewo (pierwsze miejsce),
- Iwo Rudzki - OSP Palędzie (drugie miejsce).

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadpodstawowych):
- Matylda Hajduk - OSP Zakrzewo (pierwsze miejsce),
- Gabriela Rogal - OSP Palędzie (drugie miejsce).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju! Jak przyznało OSP Zakrzewo - "Poziom był naprawdę wysoki"! Tym bardziej cieszy fakt, że młodzi mieszkańcy Gminy Dopiewo dysponują tak dużą wiedzą. Za finalistów trzymamy kciuki na kolejnym, powiatowym szczeblu.

Rafał Król
zdj. OSP Zakrzewo, OSP Palędzie

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Rafał Król


Rafał Król