Przejdź do treści
DBO - projekty zrealizowane na przestrzeni lat

Jesteś pomysłowy! Bądź aktywny! Weź udział w 9. edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego – będzie to Twój wkład w rozwój Gminy! Napisz projekt, zbierz poparcie, a następnie wybierz najlepszy pomysł poprzez głosowanie. Budżet obywatelski to 300 tys. zł do podziału między 3 grupy sołectw.

Projekty zmieniają sołectwa

Do tej pory zrealizowano 21 zwycięskich projektów wybranych do realizacji przez mieszkanki i mieszkańców gminy, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Są to m.in.: pumptrucki w Dąbrówce i Więckowicach, boisko w Palędziu, zagospodarowanie rekreacyjnego centrum Konarzewa 
i uporządkowanie dwóch parków: „Leśny zakątek” w Skórzewie i „Park Wiejski” w Gołuskach, doposażono Ochotnicze Straże Pożarne: jednostka w Dopiewie zyskała motorówkę, OSP w Palędziu bogatsze jest o quad, mundury i basen pożarniczy, a  strażacy w Zakrzewie w tym roku otrzymają mechaniczny zestaw ratowniczy. 

Najwięcej projektów zrealizowano w sołectwach Gołuski i Skórzewo - 5, następnie w Konarzewie 
i Palędziu - 3, a sołectwa Dąbrowa, Dopiewiec i Trzcielin nadal czekają na swoje pierwsze zwycięstwo. 

DBO - projekty zrealizowane na przestrzeni lat

Zgłoś swój projekt!

Każda pełnoletnia mieszkanka lub mieszkaniec, od 21 marca do 10 maja może, wyłącznie elektronicznie, zgłosić swój projekt (na stronie: www.dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.), w ramach grupy sołectw, do której należy sołectwo w którym mieszka. Musi go poprzeć co najmniej 15 mieszkańców sołectwa, którzy ukończyli 16 lat. 

  • Grupa I - obejmuje 3 największe pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 145 000 zł, a minimalna 50 000 zł.
  • Grupa II - obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin i Więckowice - maksymalna kwota projektu może wynieść 60 000 zł, a minimalna 15 000 zł.
  • Grupa III - obejmuje pozostałe sołectwa gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie i Zakrzewo – maksymalna kwota projektu może wynieść 95 000 zł, a minimalna 25 000 zł.


Projekty w ramach DBO realizowane są do wyczerpania budżetu w danej grupie sołectw. Oznacza to, że jeśli proponowany koszt realizacji zwycięskiego projektu jest niższy, niż cała kwota przewidziana w danej grupie sołectw będzie realizowany - z pozostałych środków finansowych - projekt, który zajął kolejne miejsce pod względem liczby głosów i mieści się w puli środków w grupie.

Zapamiętaj te daty:

Budżet Obywatelski - uproszczony harmonogram

Szczegółowy harmonogram, wyjaśnienia, poradniki czy opisy zrealizowanych projektów, na bieżąco można śledzić na stronie internetowej www.dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski.

Masz pytania? 

Nie wiesz, czy projekt wpisuje się w zadania samorządu gminnego? Zastanawiasz się czy działka, na której ma być zrealizowany projekt należy do Gminy Dopiewo? 

Śmiało, zadzwoń do nas! 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerami telefonów: 61 814 83 31, 61 89 06 373,  61 89 06 358

Wolisz napisać e-mail? Wyślij go na @email.

M. Juskowiak
graf. MJ, RK

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak