Przejdź do treści
konsultacje społeczne - grafika

W konsultacjach może wziąć udział każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo. Konsultacje trwają do 18 lutego 2024 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Dopiewo do „Programu Usług Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2024 - 2026”.

Opinie, uwagi i propozycje zmian można składać za pomocą platformy dopiewo.konsultacjejst.pl oraz z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo nr 836/2024 z dnia 26 stycznia 2024r. w terminie do 18.02.2024 r. 

MJ

Konsultacje Programu Usług Społecznych
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak