Przejdź do treści
Organizacja ruchu na os. Przyjaznym w Skórzewie - schemat_3

Po kilku godzinach dyskusji, które odbyły się podczas trzech spotkań z przedstawicielami mieszkańców, skórzewskimi radnymi Piotrem Dziembowskim i Klemensem Krzywosądzkim oraz Wójtem i jego współpracownikami, Urząd Gminy opracował organizację ruchu, która jest rozwiązaniem kompromisowym wobec różnych oczekiwań zgłaszanych przez uczestników konsultacji. Bierze ona przede wszystkim pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz dzieci, które doprowadzane są do tamtejszego przedszkola, a dopiero na dalszym miejscu wygodę poruszających się po osiedlowych drogach. Wśród nowych założeń organizacji ruchu znalazły się: 

  • na ul. Poznańskiej – odmalowanie linii ciągłej, dodatkowe oznakowanie podkreślające zakaz skrętu w lewo i plastikowe, elastyczne ograniczniki,
  • ul. Miła na odcinku od ulicy Poznańskiej do ul. Uroczej będzie jednokierunkowa - kierunek jazdy od ul. Poznańskiej do ul. Uroczej,
  • na skrzyżowaniu ul. Miłej z ul. Uroczą stanie znak zakaz wjazdu z tabliczką „nie dotyczy dojazdu do posesji nr 62”,
  • przy posesji nr 62 oznakowane przewężenie umożliwiające bezpieczny wjazd na teren posesji nr 62,
  • przy wjazdach na osiedle Przyjazne od ul. Kozierowskiego oznakowanie - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t z tabliczką „nie dotyczy dojazdu do posesji”. Przy wjeździe z ul. Poznańskiej w ul. Miłą znak – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t,
  • jednokierunkowy wjazd z ul. Miłej na teren Biedronki – możliwy wjazd tylko z ul. Miłej na parking,
  • likwidacja słupków na wjeździe w ul. Miłą od ul. Poznańskiej,
  • dodatkowy wjazd na osiedle od ul. Kozierowskiego w ul. Otwartą.

Rozwiązania te przedstawiamy na planie poglądowym. Pozostajemy w nadziei, że taka organizacja ruchu przyniesie uspokojenie i zakończenie wykorzystywania dróg na terenie osiedla jako tranzytu; że dzieci będą mogły bezpiecznie dojść do przedszkola, a po południu z niego wracać; że ruch po ulicach wewnątrz osiedla równomiernie się rozłoży, a kierowcy będą stosowali się do przepisów ruchu. 

UGD 
graf. M. Juskowiak

Organizacja ruchu na os. Przyjaznym w Skórzewie - schemat_3
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak