Przejdź do treści
Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup pasażerów oraz środowisk i samorządów lokalnych

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rozpoczyna:

BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM do projektu rozkładu jazdy pociągów 2024/2025,

który będzie obowiązywał od 15 grudnia 2024 roku.

Zapraszamy do wspólnej budowy rozkładu jazdy!

Uwagi naszych pasażerów są niezwykle cenne i pozwalają optymalizować naszą ofertę przewozową.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem wskazanym w linku: https://cloud.umww.pl/apps/forms/s/7E9amopHy7MB9c2xGtRxQfYS

w okresie od 3 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o odniesienie się do obecnego rozkładu jazdy 2023/2024.

Informujemy, że obecnie obowiązujący rozkład jazdy uwzględnia szereg czynników:

  • zapewnienie dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • możliwości techniczne kursowania pociągów na danej trasie,
  • rozkłady jazdy innych pociągów regionalnych oraz PKP IC,
  • stan i dostępność infrastruktury,
  • możliwości dofinasowania przewozów przez Samorząd Województwa,
  • uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi województwami (pociągi międzywojewódzkie),
  • możliwości realizacji przewozu przez przewoźników w oparciu o posiadane zasoby.

Ze względu na brak właściwości ustawowej nie będą brane pod uwagę wnioski:

  • dotyczące połączeń dalekobieżnych i międzynarodowych – organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu.
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Ponadto informujemy, że ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


B... S...