Przejdź do treści
Dopiewski Budżet Obywatelski _9 edycja _informacje

Dopiewski Budżet Obywatelski jest innowacyjnym projektem, który został wprowadzony przez gminę Dopiewo w celu demokratyzacji decyzji dotyczących wydatkowania publicznych środków. Od pierwszej edycji w 2016 roku, projekt zdobył dużą popularność i wpłynął na poprawę partycypacji obywateli w lokalnej społeczności.

W tym roku rusza dziewiąta edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, a uczestnictwo w nim jest otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na wiek.

Proces budżetu obywatelskiego rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów przez samych mieszkańców. Następnie, zgłoszone projekty przechodzą przez proces weryfikacji i oceny, aby wyłonić te, które spełniają określone kryteria i mają realne szanse na realizację.

Po przejściu przez etap oceny, wybrane projekty są prezentowane publicznie, a mieszkańcy mają możliwość głosowania na projekty, które uważają za najważniejsze dla społeczności lokalnej. Trzy najwyżej ocenione przez mieszkańców (w procesie głosowania) projekty są uwzględniane w budżecie gminy, a ich realizacja jest zaplanowana na kolejny rok kalendarzowy.

Dopiewski Budżet Obywatelski przyczynia się do wzrostu zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, a także do rozwoju lokalnej społeczności. Mieszkańcy mają realny wpływ na decyzje dotyczące wydatkowania publicznych pieniędzy i mogą zobaczyć, jak ich głos i opinia przekładają się na rzeczywiste działania.

Rozpoczęcie dziewiątej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku stanowi kolejny krok w kierunku większej demokratyzacji lokalnych działań i budowania więzi między mieszkańcami a władzami gminy.

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego  21.03.2024 – 10.05.2024

Warto zapoznać się z dotychczas zrealizowanymi projektami: https://dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/archiwum

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


B... S...