Przejdź do treści
Apel powstańczy w Dopiewie

Punktualnie o 10.00, w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i w jego 105. rocznicę, przed Urzędem Gminy, odbył się uroczysty apel, w którym udział wzięły delegacje pocztów sztandarowych: sołtysów Gminy Dopiewo, wszystkich jednostek OSP i szkół podstawowych. Uczestnikami obchodów byli mieszkańcy i przedstawiciele samorządu w tym: Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra, Radni Rady Gminy Dopiewo, Sołtysi, dyrektorzy jednostek OPS Dopiewo oraz prezes ZUK Dopiewo.

Sztandary podczas uroczystego apelu
Wójt Gminy Dopiewo podczas uroczystego powstańczego apelu

Do zgromadzonych przemówił też Ignacy Jan Paderewski (ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie), a przy melodii w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo uczestnicy odśpiewali patriotyczne pieśni. Delegacje złożyły wiązanki w 6 miejscach pamięci narodowej na terenie gminy tj. przy tablicy na budynku UG, przy głazie poświęconym bojownikom o wolność w Dopiewie, przy obelisku ppłk. Andrzeja Kopy w Trzcielinie, na grobach ppłk. A. Kopy i ks. J. Laskowskiego na konarzewskim cmentarzu oraz pod pomnikiem Powstańców Wlkp. w Więckowicach. Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele parafialnym w Dopiewie w intencji Ojczyzny. 

Ignacy Jan Paderewski - przemawia podczas uroczystego apelu
sołtys Trzcielina A. Sammler, Wójt P. Przepióra i Z-ca Wójta P. Jazy składający kwiaty w Trzcielinie
Msza Święta w intencji Ojczyzny

Przez ostatni miesiąc rozdaliśmy 105 flag powstańczych mieszkańcom, z których powstał powstańczy kolaż.

kolaż powstańczy w 2023 roku

Więcej zdjęć [Kliknij tutaj]

M. Juskowiak
fot. MJ, AM, BS

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak