Przejdź do treści
Przekazanie projektu budżetu na 2024 rok Radzie Gminy Dopiewo

Projekt budżetu na 2024 r. czyli tzw. prowizorium budżetowe odebrał dziś od Wójta Gminy Dopiewo Pawła Przepióry w obecności Skarbnik Gminy Małgorzaty Mazurek zgodnie z przepisami ustawowymi i tradycją Przewodniczący Rady Gminy Leszek Nowaczyk. Głosowanie nad projektem budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową odbędzie się na Sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 18 grudnia b.r.

Można bez żadnej przesady powiedzieć, że to budżet ambitny jeśli chodzi o inwestycje. Przeznaczamy na nie prawie 1/3 środków czyli 90 mln zł. Potrzeb jak zwykle jest wiele, dlatego wspólnie z Radnymi zawsze dokonujemy niełatwych wyborów.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się m.in.: przebudowa ul. Poznańskiej w Dąbrówce, chodnik Palędzie-Gołuski, rozbudowa szkoły nr 2 w Skórzewie oraz szkoły w Dopiewcu (sala gimnastyczna). Do dokończenia pozostaje oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce. Za kilka milionów złotych powstanie szereg terenów rekreacyjnych i placów zabaw tudzież aktywności sportowej, jak skateparki. W Skórzewie zostanie wybudowany wybieg dla psów. 

Chcemy też realizować całą serię inwestycji w ścieżki pieszo-rowerowe. To w sumie siedem ważnych odcinków w różnych miejscach naszej Gminy. 

ZM
fot. M. Juskowiak

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 236.526.405,00 zł, natomiast wydatki 279.526.405,00 zł. 
Na inwestycje w przyszłym roku planujemy przeznaczyć 90.196.497,00 zł.

Zarządzenia:

Przekazanie projektu budżetu na 2024 rok Radzie Gminy Dopiewo
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak