Przejdź do treści
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_3

Na 105. lecie Powstania Wielkopolskiego, stworzymy kolaż ze zdjęć utworzonych z mieszkańcami trzymającymi flagi powstańcze na tle Dworca PKP w Dopiewie. 

W akcji może może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, który w terminie do 6 grudnia 2023 r. zgłosi się do Referatu Promocji i Rozwoju Gminy (Urząd Gminy Dopiewo, budynek C, ul. Leśna 2a, w Dopiewie) ze swoją flagą powstańczą, lub w przypadku jej braku, odbierze osobiście flagę od pracownika referatu.

Urzędnik wykona uczestnikowi akcji pamiątkowe zdjęcie na tle dworca kolejowego, czyli miejsca, w którym odbyła się pierwsza zbiórka powstańcza. Z wykonanych zdjęć powstanie okolicznościowy kolaż, który finalnie zostanie udostępniony na urzędowych profilach społecznościowych oraz w gazecie "Czas Dopiewa". 

Celem akcji jest:

 • propagowanie udziału mieszkańców Gminy Dopiewo w działaniach historycznych, kultywowanie tradycji i pamięci o uczestnikach i wydarzeniach podczas Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919,
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem,
 • uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę,
 • zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się tym, że żyją w wolnym, niepodległym kraju.

 

105 flag na 105 lecie Powstania Wielkopolskiego

REGULAMIN

Cel Akcji:

Na 2023 rok przypada 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w tym celu Urząd Gminy Dopiewo w ramach Akcji „105 flag na 105 lecie” rozdystrybuuje wśród mieszkańców gminy 105 flag powstańczych.

Uczestnikiem Akcji może być każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, który w terminie od 15.10.2023 r. do 6.12.2023 r. zgłosi się do Referatu Promocji i Rozwoju Gminy (RPIRG) (Urząd Gminy Dopiewo, budynek C, ul. Leśna 2a, w Dopiewie) ze swoją flagą powstańczą, lub w przypadku jej braku odbierze osobiście flagę z RPIRG, w celu zrobienia przez pracownika RPIRG pamiątkowego zdjęcia na tle dworca kolejowego i Urzędu Gminy, miejsc w których odbyła się pierwsza zbiórka powstańcza. Na wezwanie ppłk Andrzeja Kopy wstawiło się 1200 ochotników, spośród których wybranych zostało 800 do tworzonego oddziału powiatu Zachodnio – Poznańskiego. 

Celem akcji jest propagowanie udziału mieszkańców Gminy Dopiewo w działaniach historycznych mających na celu kultywowanie tradycji i pamięci o uczestnikach i wydarzeniach podczas Powstania Wielkopolskiego w latach 1918-1919. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem. Uwrażliwienie na trudną historię Polski i narodu polskiego, na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę. Zwrócenie uwagi na to, że współczesne pokolenia mogą cieszyć się, tym że żyją w wolnym, niepodległym  kraju.

Termin:

 • Od 16 października do 6 grudnia 2023 r.

Miejsce:

 • Zgłoszenie: Urząd Gminy Dopiewo, budynek C ul. Leśna 2a, 62-070 Dopiewo, Referat Promocji i Rozwoju Gminy Dopiewo. 
 • Docelowo: miejsce zbiórki powstańców z oddziału Zachodnio-Poznańskiego, przed dworcem kolejowym, ul. Dworcowa, 62-070 Dopiewo.

Organizator:

Założenia:

 1. Uczestnikiem Akcji może być każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, który w terminie i miejscu wyznaczonym regulaminem przyjdzie ze swoją flagą powstańczą, lub w przypadku jej braku odbierze osobiście flagę z miejsca zgłoszenia,
 2. Uczestnicy Akcji osoby, które ukończyły 16 rok życia podpisują załącznik nr 1 do regulaminu,
 3. Osoby poniżej 16 roku życia, mogą uczestniczyć w akcji za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy podpisują załącznik nr 2 do regulaminu,
 4. Wykonane przez organizatora zdjęcia będą upublicznione i wykorzystane w materiałach promocyjnych oraz relacjach na stronie internetowej Gminy Dopiewo działającej w domenie dopiewo.pl oraz w czasopiśmie gminnym „Czas Dopiewa””, po podpisaniu załączników do regulaminu,
 5. Maksymalna ilość osób biorąca udział w Akcji nie może przekroczyć 300 osób, 
  o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, 
 6. Należy przestrzegać regulaminu Akcji oraz podporządkować się decyzjom organizatora, 
 7. Udział w Akcji jest bezpłatny,
 8. Organizator zapewnia flagi powstańcze bez drzewca.

Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


105 flag na 105 lecie_8
105 flag na 105 lecie_7
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_5
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_4
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_3
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_2
kolaż_Powstanie Wielkopolskie_1
kolaż_Powstanie Wielkopolskie
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


B... S...


R... K...