Przejdź do treści
filary

Jak co roku w ostatnim kwartale zapraszamy mieszkańców Gminy Dopiewo, a także firmy, organizacje, instytucje i grupy nieformalne, do wskazywania nam kandydatów do nagród samorządowych „Dopiewski Filar” i „Dopiewski Talent”. 
Na zgłoszenia czekamy w pierwszym przypadku do końca listopada 2023 r., a w drugim do końca grudnia 2023 r. 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: dopiewo.pl . Po wypełnieniu należy dostarczyć je do Urzędu Gminy Dopiewo. Można je przynieść osobiście, wysłać pocztą tradycyjną, ePUAPem lub e-mailem – decyduje data wpływu. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali na początku 2024 r.

Dopiewski Talent

Nagroda „Dopiewski Talent” im. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo w latach 2014 - 2020 została ustanowiona w październiku 2021 r. przez Radę Gminy Dopiewo. Jest wyróżnieniem dla osób młodych do 26 roku życia, których uzdolnienia, wiedza, osiągane wyniki są szczególne w skali regionu, kraju i świata. Przyznawana jest raz w roku – jednej osobie.  

Otrzymały je dotąd 2 osoby: Alicja Furmańczyk – pianistka (2023), Kosma Kasprzak – matematyk (2022).

Dopiewski Filar

Nagroda Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar” ma charakter honorowy. Przyznawana była dotąd 5-krotnie. Podczas każdej edycji w 3 kategoriach: „animator”, „ambasador” i „super–filar”. Otrzymują ją osoby, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do integracji gminnych środowisk lub propagowania dobrego imienia gminy, są wzorem do naśladowania dla innych. 

Statuetkę „Dopiewskiego Filara” otrzymało do tej pory 18 osób:

6 w kategorii animator: Krzysztof Zaremba – kapelmistrz Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo (2023), Kinga Żelechowska Wiśniewska – instruktorka tańca i przedsiębiorczyni (2022), Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”(2020), Tomasz Napierała – biegacz, założyciel parkrun Dąbrówka (2019), ks. Krzysztof Różański – proboszcz parafii w Konarzewie (2018), ks. Karol Górawski – proboszcz parafii w Dąbrówce i w Zakrzewie (2017).

6 w kategorii ambasador: Andrzej Firganek – urzędnik z Francji, filar partnerstwa Dopiewo – Maen Roch (2023), Przemysław Witek – pianista i wykładowca akademicki (2022), Zbigniew Kopras – pasjonat motoryzacji (2020), Jacek Jaroszewski – lekarz sportowy reprezentacji Polski w piłce nożnej (2019), Aldona Latosik – poetka (2018) i Grzegorz Tomczak – piosenkarz, poeta i kabareciarz (2017).

6 w kategorii super-filar: Małgorzata Rogal – Dropińska – nauczycielka i pasjonatka historii (2023), Teresa Kośmicka – prezes SPR „Agrofirma”, filantropka (2022), Albin Marian Czekalski – przez 40 lat sołtys Zakrzewa (2020), Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa Wielkopolskiego (2019), Józef Brandenburg – biegacz, dawca organu (2018) i Henryk Walenciak – prezes Kółek Rolniczych (2017).

Dokumenty dotyczące nagród:

FORMULARZ - Dopiewski Talent: kliknij tutaj
Dopiewski Talent - podstawa
Dopiewski Talent - kapituła


FORMULARZ - Dopiewski Filar: kliknij tutaj
KLAUZULA RODO - kliknij tutaj
Dopiewski Filar - podstawa

Adam Mendrala
Graf. Michał Juskowiak

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Adam Mendrala


B... S...